Start / Bygga, bo och miljö / Nyheter bygga, bo och miljö / Samråd Roslagsbanan till city

Dags för samråd om Roslagsbanan till city

Region Stockholm planerar att förlänga Roslagsbanan till city. Nu kan du ge dina synpunkter på delsträckan mellan Universitet och Odenplan.

Roslagsbanans nya tåg

För snabbare och smidigare resor till och från nordöstra Stockholm planerar Region Stockholm för en förlängning av Roslagsbanan till City. Förlängningen innebär att en hårt belastad sträcka på tunnelbanans röda linje avlastas.
Det krävs en mer utvecklad och pålitlig kollektivtrafik med plats för fler resenärer. Förlängningen av Roslagsbanan till city är ett sätt att förbättra möjligheten att resa till och från de växande kommunerna i den nordöstra delen av regionen.

Samrådet om lokalisering av delsträckan mellan Universitetet och Odenplan pågår under perioden 5–28 april 2024. Samtliga handlingar finns att läsa i Kulturhuset, Allévägen 1, Vallentuna samt på Region Stockholms webbplats där man kan lämna synpunkter. Se länk nedan.

Det går också bra att mejla till samrad.rbc@regionstockholm.se eller posta till:

Region Stockholm, Trafikförvaltningen
Lindhagensgatan 100
105 73 Stockholm

Skriv "TN 2022-0415 Samråd lokaliseringsutredning Norr Roslagsbanan till city'' i ämnesraden eller på kuvertet.

Lämna dina synpunkter senast den 28 april 2024.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats