Start / Bygga, bo och miljö / Nyheter bygga, bo och miljö / Sök bidrag för energieffektivisering

Värmer du ditt hus med el?

Nu kan du som äger ett småhus som värms upp med el eller gas ansöka om bidrag för energieffektivisering.

Bidraget kan ges till materialkostnader för vissa åtgärder på värmesystemet, till exempel att installera en värmepump eller ansluta till fjärrvärme. Det är också möjligt att få bidrag för andra energieffektiviserande åtgärder på huset till exempel fönster, ytterväggar och tak.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats