Start / Bygga, bo och miljö / Nyheter bygga, bo och miljö / Vallentuna digitaliserar samhällsbyggnadsprocessen

Vallentuna digitaliserar samhällsbyggnadsprocessen

Under våren har en digital version av Vallentunas översiktsplan 2040 lanserats. Den digitala översiktsplanen är en del av ett större arbete som pågår med att digitalisera hela samhällsbyggnadsprocessen i Vallentuna.


Symbol

Vallentuna har, som en av få kommuner i Sverige, tagit ett helhetsgrepp inom hela samhällsbyggnadsförvaltningen och arbetar sedan två år tillbaka med att nå en helt digital samhällsbyggnadsprocess.

Förutom den digitala översiktsplanen har kommunens över 200 detaljplaner digitaliserats. Bygglovsprocessen från ansökan till färdigt bygglov kan numera hanteras helt digitalt och automatiserat. Andra projekt som pågår är 3d-visualisering av byggprojekt, införandet av "Mina sidor" inom avfallshanteringen och att medborgare ska kunna delta i e-dialoger vid exempelvis samråd.

− Enligt vår nya riktning och vision ska Vallentuna vara en plats som erbjuder bästa möjliga miljö för människor och företag att utvecklas och växa. Det är därför viktigt att vi är offensiva när det gäller att använda ny teknik, och att vi tar tillvara digitaliseringens möjligheter. Men det är viktigt att poängtera att den som inte vill eller har möjlighet att använda digitala tjänster fortfarande kommer att erbjudas alternativ, säger Anna Holm som är samhällsbyggnadschef i Vallentuna.

Den digitala utvecklingen går snabbt inom många områden och våra medborgare har höga förväntningar på service och tillgänglighet. Genom digitaliseringen kan samhällsbyggnadsförvaltningen arbeta mer resurseffektivt och ge kommuninvånare både bättre service och större insyn i processerna.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har höga ambitioner och jobbar inom tre målområden med sikte på 2020:

  • En enklare vardag för privatpersoner och företag
  • Smartare och öppnare förvaltning stödjer innovation och delaktighet
  • Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten

Digitalisering associeras ofta med IT men det handlar inte i första hand om teknik, utan om att förändra sitt sätt att arbeta utifrån största kundvärde.

− Det är egentligen bättre att prata om digitalisering som verksamhetsutveckling och förändringsledning. För att lyckas med våra ambitioner behöver vi skapa ett tillåtande och uppmuntrande arbetsklimat, där vi vågar testa nya arbetssätt och lösningar, säger Maria Svanberg, som är utvecklingsledare för den digitala samhällsbyggnadsprocessen.

− Vi ser också att digitaliseringen kan innebära ökad transparens i våra processer och det är en viktig demokratisk aspekt. Vår förhoppning är att det kommer att skapa större delaktighet hos våra kommuninvånare, säger Anna Holm.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats