Start / Bygga, bo och miljö / Nyheter bygga, bo och miljö / Vallentuna har en ny översiktsplan

Vallentuna har en ny översiktsplan

Vallentunas nya översiktsplan har nu vunnit laga kraft.

Den nya översiktsplanen tar sikte på 2040 och beskriver den långsiktiga viljeyttringen för hela Vallentuna kommuns utveckling. Den ger vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. 

Vallentuna nya översiktsplan antogs av kommunfullmäktige 27 augusti och vann laga kraft 25 september 2018. 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats