Start / Bygga, bo och miljö / Nyheter bygga, bo och miljö / Vallentunas första hundrastgård står klar till sommaren

Vallentunas första hundrastgård står klar till sommaren

I år får Vallentuna kommuns sin första efterlängtade hundrastgård på grönytan mellan Rosendalskolan norra, Mörbygården och Hammarbackens gravfält. Hundrastgården blir cirka 620 kvadratmeter stor med stängsel runt om, gräsyta och parasoll för skugga under varma sommardagar.

Kommunstyrelsens teknik-och fastighetsutskott beslutade den 20 januari att Teknik-och fastighetsförvaltningen ska anlägga en hundrastgård på fastighet Vallentuna-Mörby 1:297.

Ytan där hundrastgården ska anläggas kallas för "gamla stallmaja" och ligger på grönytan mellan Rosendalskolan norra, Mörbygården och Hammarbackens gravfält.

Platsen är vald för att området redan i dag används för friluftsliv och hundpromenader. Hammarbackens gravfält med sina rika grön-och kulturmiljöer ligger dessutom i direkt anslutning till den kommande hundrastgården och även Snapptunafältet finns nära.

Platser för skugga och fika

Hundrastgården kommer att vara cirka 620 kvadratmeter, markmaterialet kommer att vara gräs och hela hundrastgården kommer att vara stängslad. I hundrastgården kommer det finnas parasoll som bidrar till skugga och utanför kommer det finnas bänkbord att slå sig ner och fika vid. Vid grinden kommer det finnas en skylt med vilka regler som gäller för besökare.

Hundrastgården kommer att vara färdig att öppnas till sommaren 2021.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats