Start / Bygga, bo och miljö / Nyheter bygga, bo och miljö / Vattenbufflarna på plats vid Vallentunasjön

Vattenbufflarna på plats vid Vallentunasjön

För andra året i rad har vi vattenbufflar i Vallentuna. Elna, Maud och deras kalvar Billy och Nemo gjorde på onsdagen entré i en av hagarna i Björkby-Kyrkviken naturreservat. Likt förra året har de som uppgift att beta ner vass för att fler djur och växter ska hitta dit, men också för att du som besökare ska få fri sikt ner till Vallentunasjön.

– Förra året bidrog Elna, Maud och Sirius Black till att fler fåglar, groddjur och växtarter trivdes i Björkby-Kyrkviken naturreservat. Det känns väldigt roligt att vi får ha vattenbufflar som hjälper till att gynna den biologiska mångfalden i Vallentuna, säger Dan Winnansson, parkingenjör på Vallentuna kommun.

Under buffelsläppet deltog förskolebarn från förskolan Västanvinden. Förutom att ta del av betessläppet fick de även måla fågelholkar som ska sättas upp i kommunen.

Fördelar med vattenbufflar

Vattenbuffeln härstammar från den asiatiska flodvattenbuffeln. I Sverige finns ett 80-tal av arten på en handfull gårdar. Deras klövar är utformade så att de kan gå bra på sanka marker vilket gör att de är duktiga på att sköta om våtmarker och beta långt ut på strandängar. De gillar att gyttjebada och äter gärna sådant som övriga betesdjur ratar, som vass och veketåg. Vattenbuffeln kan också dyka ner och beta av rötter av vass och andra växter på botten.

Hagen är stängslad även i vattnet, som går ned under vattenytan. På kvällen kommer lampor att lysa upp bojarna som sitter på stängslet. På samma sätt som du inte ska gå in i hagen – simma eller ro inte in innanför bojarna.

Fler naturvårdare i naturreservatet

Förutom vattenbufflarna kommer även bohuskulla-kor och gotlandsfår släppas ut på bete. Tillsammans ska de bidra till en bättre plats för fler djur- och växtarter i området.

Vattenbufflar ute på bete.

Dan Winnanson och Johan Skog står i en hage och ler.

Vattenbufflar ute på bete.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats