Verksamhetsförlagd utbildning

Som ett led i att stödja de studenter som studerar till lärare tar vi emot studenter till skolan. Under sin VFU kommer de både undervisa, undersöka och observera hur utbildning fungerar. En student hos oss har alltid en mentor vid sin sida för stöd, återkoppling och lärande.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats