Start / Bygga, bo och miljö / Nyheter bygga, bo och miljö / Buffelsläpp i Björkby-Kyrkviken

Buffelsläpp i Björkby-Kyrkviken

Idag släppte vi ut vattenbufflarna Maud, Elna och Sirius Black i en av hagarna vid Vallentunasjön. Det är första gången vi har vattenbufflar i Vallentuna så därför är detta buffelsläpp väldigt speciellt! På plats fanns även en liten grupp av tjänstepersoner, media och politiker samt Naturgruppen som har hand om djuren. Att vi gjorde det litet var av hänsyn till djuren.

På denna betesmark i Björkby-Kyrkviken naturreservat finns det mycket vass och den hoppas vi att vattenbufflarna ska beta ner i sommar. Då får besökare fri sikt ner till Vallentunasjön samtidigt som det gynnar den biologiska mångfalden. Lyckas bufflarna kommer vi få sällskap av fler fåglar, groddjur och fler växtarter kommer trivas.

Vattenbuffeln härstammar från den asiatiska flodvattenbuffeln. I Sverige finns ett 80-tal av arten på en handfull gårdar. Deras klövar är utformade så att de kan gå bra på sanka marker vilket gör att de är duktiga på att sköta om våtmarker och beta långt ut på strandängar. De gillar att gyttjebada och äter gärna sådant som övriga betesdjur ratar, som vass och veketåg. Vattenbuffeln kan också dyka ner och beta av rötter av vass och andra växter på botten.

Hagen är stängslad även i vattnet, som går ned under vattenytan. På kvällen kommer lampor att lysa upp bojarna som sitter på stängslet. På samma sätt som du inte ska gå in i hagen – simma eller ro inte in innanför bojarna.

När du går längs med Björkby-Kyrkviken kommer du snart kunna se både bohuskulla-kor och gotlandsfår också. Bohuskullorna släpps ut på bete i mitten av juni, när de fridlysta backsipporna vissnat ner. Gotlandsfåren kan du besöka först senare i sommar.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats