Avgifter

För tillsynsbesök tas en handläggaravgift ut för två handläggartimmar. I handläggningsavgiften ingår bland annat inläsning av ärendet, platsbesök, restid enligt schablon ½ timme, beredning i övrigt i ärendet samt föredragning och beslut.

Vanliga avgifter vid ansökan om tillstånd:

• BDT: 9360 kr (8 timmar)
• WC och BDT: 11700 kr (10 timmar)
• BDT+ Sluten tank/Mulltoa/Förbränningstoalett: 9360 kr (8 timmar)
• WC till sluten tank: 4680 kr (4 timmar)
• Annan toalett än WC: 1170 kr (1 timme)

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats