Avgifter

Vad kostar det att anlägga ett enskilt avlopp?

Köp och installation av en ny avloppsanläggning kostar vanligtvis mellan 70.000 kr och 150.000 kr beroende på vilken teknik som används och hur det ser ut på din tomt. Drift och underhållskostnad varierar mellan 1000 kr och 7000 kr per år.

Miljöavdelningen tar ut en avgift för handläggning av ansökan om enskilt avlopp enligt aktuell gällande timtaxa. För år 2021 är timtaxan 1300 kr.

De vanligaste handläggningstiderna för ansökan om tillstånd enskilt avlopp är:

  • WC och BDT: 8 timmar
  • BDT: 8 timmar
  • BDT+ Mulltoa/Förbränningstoalett: 8 timmar
  • WC till sluten tank: 4 timmar
  • Annan toalett än WC: 2 timmar
Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats