Avgifter

Vad kostar det att få tillstånd för ett enskilt avlopp?

Miljöavdelningen tar ut en avgift för handläggning av ansökan om enskilt avlopp enligt aktuell gällande timtaxa. För år 2024 är timtaxan 1418 kr.

De vanligaste handläggningstiderna för ansökan om tillstånd enskilt avlopp är:

  • WC och BDT: 8 timmar
  • BDT: 8 timmar
  • BDT+ Mulltoa/Förbränningstoalett: 8 timmar
  • WC till sluten tank: 4 timmar
  • Annan toalett än WC: 2 timmar
Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats