Grundvatten

Sveriges geologiska undersökning (SGU) är den statliga myndighet som ansvarar för övergripande frågor om grundvattnet.

Myndigheten SGU ansvarar för den nationella miljöövervakningen av grundvatten och är datavärdar för flera olika register som är tillgängliga för allmänheten.

 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats