Start / Bygga, bo och miljö / Nyheter bygga, bo och miljö / Framgångsrikt miljöarbete i Vallentuna

Framgångsrikt miljöarbete i Vallentuna

Årets miljörevision av Vallentuna kommun lyfter fram ett åttiotal positiva iakttagelser. Den nya miljö- och klimatstrategi som kommunfullmäktige antog i höstas har redan börjat ge effekt. Strategin har stärkt den gröna tråden från kommunplanens mål om hållbar utveckling ut i alla verksamheter. Resultatet av granskningen innebär att Vallentuna behåller sin miljöcertifiering.

Vallentuna kommuns systematiska miljöarbete är sedan april 2018 certifierat enligt miljöledningsstandarden ISO 14001. Under april har kommunen granskats av Svenskt Certifiering AB i en revision som ger stöd för att förbättra miljöarbetet.

‒ Vi har byggt en bra grund att stå på i miljöarbetet. Nu ser vi tydliga och positiva resultat inom alla förvaltningar, säger Victor Kilén, kommundirektör.

Kommunen har ökat fokus på sin indirekta miljöpåverkan, där verksamheterna på olika sätt kan underlätta för invånare, företag, elever och organisationer att göra miljömässigt hållbara val. Det har flera nämnder och förvaltningar tagit fasta på.

‒ Medarbetare och chefer är verkligen engagerade i miljöarbetet och väver ihop miljö så fint med kärnfrågorna i våra olika verksamheter, säger Ann Wahlström, miljöstrateg.

Miljörevisionen ger kommunen ett tjugotal förbättringsförslag, bland annat om källsortering i kommunens verksamheter och utvecklad kommunikation kring miljöfrågor. Kommunen fick en så kallad avvikelse, som handlar om att vi inte till fullo följer kommunens egna riktlinjer om fossilfri fordonsflotta.

‒ Jag kan stolt säga att vi faktiskt redan tagit hand om avvikelsen. Den nya Teknik- och fastighetsförvaltningen har fått ett tydligt uppdrag från mig om att öka fossilfriheten i kommunens fordonsflotta, säger Victor Kilén.

Exempel på Vallentunas miljöarbete:

  • Kommunen har aktivt sökt statliga bidrag för miljöarbetet och i år beviljats nästan 5 mkr för tre natur- och vattenvårdsprojekt.
  • Kommunen ligger i startgroparna för att lansera en intern miljötransportpool med cyklar och elbilar.
  • Satsningen på fritids miljöuppdrag, som inkluderar material i särskilda miljökistor, har startat med fint engagemang från pedagogerna.
  • Måltidsverksamheten arbetar mycket bra för att minska matsvinnet, med en helhetssyn på måltidsupplevelsen.
  • Förskolorna jobbar mycket med miljöfrågor och hållbarhet med fokus på kemikaliesmart förskola och kretslopp.
  • Vallentuna gymnasium arbetar tvärvetenskapligt och ämnesintegrerat med hållbarhet och till hösten startar ett nytt naturbruksprogram.
  • Kommunen har stärkt arbetet med friluftsliv för att öka medvetenhet och tillgänglighet till Vallentunas fina natur och kulturmiljöer.
  • Kommunen stärker miljöfrågorna i den fysiska planeringen genom att utveckla nya arbetsstöd och testa hållbarhetskonsekvensbedömningar.
  • Flera kulturarrangemang och aktiviteter i biblioteket har miljötema och kommunens nya kulturbil minskar transporterna genom att ta ut verksamheten till olika delar av Vallentuna.
Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats