Start / Bygga, bo och miljö / Nyheter bygga, bo och miljö / Muddring i Kyrkviken ska göra Vallentunasjön klarare

Muddring i Kyrkviken ska göra Vallentunasjön klarare

Vallentuna kommun fortsätter arbetet med att restaurera Vallentunasjön. För att minska de övergödande ämnena som gör sjön grumlig har vi nu påbörjat ett arbete med att suga upp och ta bort det översta lagret av det näringsrika bottenslammet. På sikt kommer den ekologiska statusen att förbättras och göra vattnet klarare.

För mycket övergödande ämnen i Vallentunasjön, som fosfor och kväve, ökar tillväxten av växtplankton som gör sjön grumlig. I tio år har Vallentuna kommun och Täby kommun därför arbetat med olika metoder för att förbättra siktdjupet. Nu testar vi ännu en metod för att minska de övergödande ämnena i sjön, nämligen muddring.

Muddring innebär att vi använder en flotte för att suga upp det översta laget av slam från botten, där de näringsrika ämnena lagras. På så sätt minskar vi mängden övergödande ämnen som läcker ut i sjön. Arbetet med muddring har redan startat vid Ormstaåns utlopp och kommer att pågå till slutet av oktober 2021.

Bättre miljö inom tio år

För att muddringen ska bli så effektiv som möjligt behöver vi hitta ytor där mycket slam har samlats. Efter utvärdering av årets muddring kan val av muddringsplats ändras.

– Om vi lyckas halvera fosformängden i sjön inom den närmaste 10-årsperioden kommer vi att se förbättringar i form av mindre växtplankton, bättre siktdjup, mer rovfisk och vegetation som börjar växa på sjöns botten. En bättre miljö för människor, djur och växter helt enkelt, säger Frida Hellblom, vattensamordnare i Vallentuna kommun.

För att minska de övergödande ämnena från åar och bäckar som rinner ner i sjön, bygger vi dessutom dammar och diken där slammet fastnar redan innan det når sjön. Vi kommer även påbörja bygget av en våtmarkspark öster om Vallentuna kyrka under år 2022.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats