Start / Bygga, bo och miljö / Nyheter bygga, bo och miljö / Nu ska Gävsjön få tillbaka sin forna glans

Nu ska Gävsjön få tillbaka sin forna glans

I anslutning till den nya stadsdelen Kristineberg ligger Gävsjön, en kraftigt igenväxt sjö med stor vikt för fågellivet i Vallentuna. Nu ska sjön restaureras som ett led i att utveckla friluftsliv och rekreation i Gävsjödalen.

Igenväxningen av Gävsjön har pågått sedan 1920-talet då vattennivån sänktes för att få tillgång till mer odlingsbar mark.

Nu vill Vallentuna kommun höja Gävsjöns vattennivå till den nivå som sjön hade före sänkningen. Detta för att återfå en vattenspegel och därigenom öka upplevelsevärdena för alla Vallentunabor – både människor, däggdjur och fåglar.

Vallentuna kommunen hoppas på så sätt kunna återskapa livsmiljöer i syfte att förbättra vattenkvaliteten och tillrinningen till Angarnsjön, stärka den biologiska mångfalden samt locka invånare, besökare och skolklasser till vistelse i naturen.

Restaureringen kommer att medfinansieras av Naturvårdsverket för Lokala Naturvårdssatsningar LONA.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats