Start / Bygga, bo och miljö / Nyheter bygga, bo och miljö / Välkommen till webbinarium om gödselhantering

Välkommen till webbinarium om gödselhantering

Välkommen till webbinarium om gödselhantering – hur du kan minska näringsläckage och parasittryck.

Tid: Torsdagen den 17 juni kl: 16 – 18
Plats: digitalt via Zoom
Anmälan: Anmälan webbinarium- Gödselhanteing 17 juni
Kontakt: frida.hellblom@vallentuna.se

Program
16.00 Introduktion från organisatörerna
16.15 Louise Lindberg, HNS, om projektet #Skitsmart samt ger handfasta tips om arbetet runt gödselhantering på hästanläggningar
16.40 Åsa Pettersson länsstyrelsen i Stockholm om Greppa näringens rådgivning och annan kompetensutveckling inom landsbygdsprogrammet
17.10 Eva Tydén SLU och Eva Osterman-Lind Sva om betesplanering och träckprovsanalyser
17.45 Frågor och diskussion

Organisatör
Frida Hellblom, Vallentuna kommun
Frida Hellblom är vattensamordnare i Vallentuna kommun och arbetar bland annat med att minska näringsläckage från hästgårdar. Arbetet bedrivs tillsammans med vattensamverkanskommunerna inom Oxunda avrinningsområde och Åkerströmmens avrinningsområde.

Moderator
Mats Johansson
Mats Johansson är systemekolog på konsultföretaget Ecoloop. Han arbetar med att initiera och driva utvecklingsprojekt inom vatten, miljö och lantbruk med särskilt intresse för övergödning och kretslopp. Ecoloop leder flera regionala projekt om hästar och övergödning bl a på uppdrag av kommuner, Mälarens Vattenvårdsförbund och LIFE IP Rich waters. Läs mer på www.ecoloop.se

Åsa Pettersson
Åsa Pettersson arbetar på Enheten för landsbygdsutveckling på Länsstyrelsen i Stockholms län och är kontaktperson för Greppa näringens olika rådgivningspaket, bland annat rådgivningsmodul för hästhållare som beräknas starta upp till hösten. Läs mer på https://greppa.nu/vara-tjanster

Louise Lindberg
Louise Lindberg är projektledare på HNS, Hästnäringens Nationella Stiftelse, och driver projektet #Skitsmart som bland annat syftar till att lyfta medvetenheten och öka kunskapen runt gödsel och gödselhantering. Läs mer på https://hastnaringen.se/det-har-gor-vi/hasten-i-fokus/skitsmart/

Eva Tydén & Eva Osterman-Lind
Eva Tydén är forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Eva Osterman-Lind är veterinär och parasitolog vid Statens veterinärmedicinska anstalt, Sva. Tillsammans har de lång erfarenhet och kunskap om varför betesplanering och träckprovsanalyser är viktiga redskap för att minska parasitproblem hos häst. Läs mer på https://www.slu.se/cv/eva-tyden/  och https://www.sva.se

Åsa Pettersson Länsstyrelsenreppa näringen

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats