Kommunalt avlopp

Merparten av avloppsvattnet i Vallentunas kommunala nät renas i Käppala reningsverk på Lidingö men det finns några områden som är anslutna till andra reningsverk.

Boende i Karby och Brottby är anslutna till Margretelunds reningsverk i Österåkers kommun. Ekskogen och Kårsta har egna mindre reningsverk som ägs och sköts av Roslagsvatten AB.

Roslagsvatten sköter även driften av hela VA-ledningsnätet i kommunen. 

 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats