Start / Bygga, bo och miljö / Avfall och återvinning / Matavfallsinsamling / Matavfallsinsamling i flerfamiljshus och verksamheter

Matavfallsinsamling i flerfamiljshus och verksamheter

Från och med den 1 januari 2024 är det lagkrav på att alla ska sortera ut sitt matavfall. Det gäller både privatpersoner och verksamheter. Målet är att matavfallet ska kunna bli biogas och biogödsel.

Den som äger flerbostadshus eller driver en verksamhet kan få dispens från sorteringskravet, men bara under en begränsad tid. Man kan bara få dispens om det finns särskilda skäl. Särskilda skäl kan vara exempelvis platsbrist, dålig arbetsmiljö eller risk för olägenhet.

I din ansökan måste vara tydlig med varför du tycker att du borde få dispens. Du behöver också berätta hur du ska lösa sorteringen efter att dispensen tagit slut.

Självservice

Ansökan om dispens från obligatorisk sortering av matavfall för flerfamiljshus och verksamheter.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats