Start / Bygga, bo och miljö / Avfall och återvinning / Matavfallsinsamling / Obligatorisk matavfallsinsamling

Obligatoriskt för Vallentunas invånare att sortera matavfall

Matavfall är fantastiskt. Bananskal, fiskben och kaffesump kan faktiskt bli till näringsrik biogödsel till våra åkrar och till biogas som driver våra bussar. Det enda som behövs är att matavfallet sorteras rätt.

För att öka mängden matavfall som kan göra nytta, är det nu obligatoriskt för alla i Vallentuna att sortera sitt matavfall. De nya föreskrifterna för avfallshantering trädde i kraft den 1 januari 2024. Du som själv vill ta tillvara på ditt matavfall kan ansöka om undantag från obligatoriet. Detta genom att först göra en anmälan av kompostinsamling, som görs genom en blankett nedan. Därefter ansöker du om uppehåll i hämtning av matavfall, som också görs genom en blankett som finns nedan.

Blanketter för ansökan finns under "Regler och självservice nedan."

Sommar 2024

Matavfall hämtas vanligtvis varannan vecka, men under några veckor under sommarmånaderna hämtas matavfallet varje vecka.

För dig med hämtning under jämna veckor

Du som har permanentboende och har ordinarie hämtning jämna veckor sker veckohämtning av matavfall under sommaren vecka 24-34.

Du som har fritidsabonnemang/säsongabonnemang sker veckohämtning av matavfall under vecka 20-34.

För dig med hämtning under ojämna veckor

Du som har permanentboende och har ordinarie hämtning udda veckor sker veckohämtning av matavfall under sommaren vecka 25-35.

Du som har fritidsabonnemang/säsongabonnemang sker veckohämtning av matavfall under vecka 21-35.

Symbol

Så här funkar det

 • Alla ska sortera matavfall. Om du saknar ett matavfallskärl, kan du beställa det hos PreZero.
 • Tillsammans med kärlet får du som bor i småhus, villor eller radhus ett startkit i form av ett brunt matavfallskärl, en årsförbrukning av papperspåsar (160 st) och en ventilerande påshållare. Påshållaren luftar papperspåsen, förhindrar att den går sönder och motverkar dålig lukt.
 • När du får kärlet kan du börjar sortera direkt.
 • Matavfallet hämtas som standard varannan vecka förutom under några veckor under sommaren då det hämtas varje vecka (se frågor och svar nedan för mer information).
 • Det kostar inte mer för dig att sortera ditt matavfall. Tömning av matavfallskärlet kostar 0 kronor.
 • Dina hushållssopor hämtas med samma hämtningsintervall som tidigare. Men när du sorterar både matavfall och förpackningar blir det ofta mycket mindre restavfall kvar i dina vanliga sopor. Då kan du ändra till glesare hämtningsintervall på restavfallet vilket innebär en lägre avgift. Det går också bra att dela kärl med en granne.

Vad händer med matavfallet?

Matavfallet rötas till näringsrik biogödsel som sprids på våra åkrar eller omvandlas till biogas vilket används som bränsle till bussar och sopbilar m.m. Tänk vad bra det är att sortera ut matavfall. 

 

Symbol

Regler och självservice

Här kan du läsa kommunens avfallsföreskrifter och ladda ner blanketter för att anmäla och ansöka om ärenden som rör avfallshantering.

Frågor och svar

Varför ska jag använda papperspåsen?

Använd alltid kommunens papperspåse som är avsedd för sortering av matavfall. Den är stabil och tål väta samt bryts ned i biogasanläggningen där matavfallet rötas.

Komposterbara plastpåsar/majspåsar är bara komposterbara i en industriell process. Den går inte att använda eftersom matavfallet inte ska komposteras utan rötas för att bli biobränsle. Den komposterbara plastpåsen ställer också till med problem i våra biogasanläggningar då de är sega och lätt trasslar in sig i anläggningen. Dessutom kan mikroplaster komma ut på åkrarna med biobränslet.

Andra papperspåsar än de avsedda för rötning (till exempel med plast eller brödpåsar) ska inte heller användas för matavfallsortering. Dessa påsar sorteras som en förpackning.

Kan jag lägga papperspåsen i en plastpåse?

Nej, lägg aldrig papperspåsen i en plastpåse. Om du förvarar papperspåsen i en plastpåse kommer avfallet att mögla snabbt. Om papperspåsen känns blöt eller kladdig kan du använda dubbla papperspåsar istället.

Plast kan inte rötas så lägger du papperspåsen i en plastpåse så kommer allt matavfall i kärlet att klassas om till restavfall och gå till förbränning istället. Observera att det även gäller majspåsar och papperspåsar med plastad insida.

Måste alla småhus i Vallentuna sortera matavfall?

Ja, i Vallentuna är det obligatoriskt för boende i småhus och fritidshus att sortera matavfall. Matavfall är en viktig resurs som kan användas för att producera biobränsle till bussar, sopbilar och gödsel till ekologiskt lantbruk. Om matavfallet slängs i restavfallet förbränns det istället för att komma till nytta.

Har du lite matavfall kan en bra lösning vara att kompostera eller att dela kärl med några grannar. Upp till två grannar kan dela samma kärl.

Varför är det viktigt att sortera matavfall?

Om maten slängs i de vanliga soporna så bränns det upp tillsammans med restavfallet. Enligt en plockanalys av restavfallet från småhus i kommunerna inom SÖRAB-regionen 2018, så bestod 28,4% av restavfallet av matavfall. Uppskattningsvis så uppstod det 1,3 miljoner ton matavfall i Sverige 2018, 133 kilo per person.

Om matavfallet istället sorteras ut så är det en viktig resurs som vid behandling kan ge biobränsle som kan driva bussar, taxibilar och sopbilar. Rötning av matavfall innebär större fördelar än vad kompostering gör genom att både näringen och energin i matavfallet utnyttjas. Resterna (rötslammet) efter behandling är så rena att de går att återföra som växtnäring till åker- eller skogsmark. 

Enligt Vallentunas avfallsplan för 2021-2032 så är målet att minska matavfallet i restavfallet med minst 90% fram till 2032.

Det bästa är förstås att slänga så lite matavfall som möjligt. Ett annat mål i avfallsplan 2021-2032 är därför att matsvinnet ska halveras till 2032.

Hur får jag ett matavfallskärl?

Kontakta PreZeros kundtjänst för att beställa kärl och startkit på telefon: 08-519 333 00 (talsvar, tryck 3 för Vallentuna), eller via e-post: vallentuna.se@prezero.com

Varför sortera när det ändå töms i samma bil?

Kärlen för matavfall och restavfall (brännbart) töms i samma bil men i olika fack. Sopbilarna är nämligen utrustade med två separata fack som kan tömmas vid separata tillfällen. Avfallet från de två olika kärlen blandas därmed inte. 

Hur mycket matavfall blir det?

Ditt bruna kärl töms varannan vecka (varje vecka under vissa veckor under sommaren). För ett hushåll på cirka fyra personer brukar kärlet normalt inte att fyllas helt under denna period. Hur mycket mat som sorteras ut beror på hur mycket mat som hushållet själv lagar och ovanor kring matsvinn (onödigt matavfall som hade kunnat undvikas).

Har du väldigt lite restavfall kan du alltid ansöka/ändra ditt hämtningsintervall och/eller kärlstorlek. 

Jag har inte så mycket matavfall, kan jag dela kärl med en granne?

Ja, två närboende grannar kan dela matavfallskärl eller abonnemang (dela både matavfallskärl och restavfallskärl). 

Vad är matsvinn och hur kan jag minska det?

Matsvinn är onödigt matavfall som hade kunnat undvikas om det hanterats på ett annat sätt, såsom förvarats annorlunda eller tillagats och ätits. Ett sätt att minska matsvinnet är att planera inköpen så att vi inte köper mat som vi inte kommer att äta. Det skulle i förlängningen leda till att mindre mat behöver produceras i onödan.

Här hittar du fler tips på hur du kan minska matsvinnet.

Om jag har en kompost/bokashi, behöver jag ändå ett matavfallskärl?

Nej, om du har kompost eller bokashi och har anmält den hos miljöenheten på Vallentuna kommun, behöver du inte ha ett matavfallskärl. Det gäller dock att du tar hand om ditt matavfall under hela året (säsongen för fritidsboende).

Observera att du behöver ansöka om dispens från obligatoriet. Ansökan hittar du under "Regler och självservice" ovan. Om du har en kompost/bokashi men inte har anmält den till miljöenheten behöver du göra det i samband med att du kan ansöker om undantag.

Jag har ansökt om dispens, när får jag svar?

Handläggningstiden är upp till 2 månader.

Vad gör jag om papperspåsarna tar slut?

Du beställer nya påsar via entreprenörens kundtjänst eller hämtar nya påsar på våra hämtningsställen. Kundtjänst nås via telefon: 08-519 333 00 (talsvar, tryck 3 för Vallentuna) eller via e-post: vallentuna.se@prezero.com.

Varför är soptunnan för matavfall inte större/mindre?

Det bruna kärlet för matavfall är anpassat för att samla in matavfall och för att underlätta arbetsmiljön för sophämtaren. Det är också anpassat för den bil som hämtar matavfallet.

När och hur ofta töms matavfallskärlet?

Matavfallet hämtas normalt varannan vecka, udda eller jämn vecka beroende på var du bor. För villor hämtas matavfallet totalt 31 gånger per år för och för fritidshus totalt 20 gånger per säsong.

Under några veckor på sommaren hämtas matavfallet varje vecka. När den extra hämtningen börjar och slutar beror på när den ordinarie hämtningen sker (udda eller jämn vecka). 

Sommar 2024

För dig med hämtning under jämna veckor

Du som har permanentboende och har ordinarie hämtning jämna veckor sker veckohämtning av matavfall under sommaren vecka 24-34.

Du som har fritidsabonnemang/säsongabonnemang sker veckohämtning av matavfall under vecka 20-34.

För dig med hämtning under ojämna veckor

Du som har permanentboende och har ordinarie hämtning udda veckor sker veckohämtning av matavfall under sommaren vecka 25-35.

Du som har fritidsabonnemang/säsongabonnemang sker veckohämtning av matavfall under vecka 21-35.

Mer information

Du hittar ditt tömningsschema i Mina sidor och i Vallentuna avfallsapp. I appen kan  du också få en notis dagen innan tömning genom att välja den eller de adresser du vill ha en påminnelse för.

Kontakta PreZero:s kundtjänst om du har frågor om ditt abonnemang och för att hantera ärenden.

Kan jag få en extra tömning?

Ja, det går att beställa via entreprenörens kundtjänst mot avgift.

Luktar matavfallet?

Matavfall luktar inte mer än vanliga sopor. Det är ju samma avfall som tidigare, skillnaden är bara att det läggs i ett särskilt kärl. För att minimera risken för lukt, följ råden för hur du ska hantera matavfallspåsen och tvätta ur kärlen när det behövs.

Varför ska jag bara fylla upp till den streckade linjen?

Det är viktigt för att lätt kunna vika ihop påsen så att matavfallet stannar kvar i påsen och inte rinner ut i matavfallskärlet. Då blir kärlet snabbt blir blött och smutsigt och kan börja lukta och dra till sig flugor och larver. En blöt påse fastnar lätt och kan bli kvar i kärlet vid tömning på vintern. 

Kontrollerar någon vad jag slänger i matavfallskärlet?

Ja, sophämtaren kan kontrollera att det bruna kärlet bara innehåller matavfall. Kommunen gör också plockanalyser för att kontrollera avfallets sammansättning.

Hur hanterar jag påsen?

 • Ställ papperspåsen i den ventilerade plastbehållaren och vik ner kanterna.
 • Fyll papperspåsen som mest upp till den streckade linjen. Då blir den enkel att vika ihop ordentligt så att avfallet stannar kvar.
 • Förslut papperspåsen och lägg ner den i matavfallskärlet med öppningen uppåt så att matavfallet stannar kvar i papperspåsen.

Några tips för en fräsch påse

 • Lägg gärna lite hushållspapper i botten av påsen.
 • Låt blött matavfall rinna av i vasken. Räkskal kan sköljas av och slås in i hushållspapper.
 • Torrskala grönsaker direkt ner i påsen och låt kaffefiltret torka upp innan du lägger ner det.
 • Byt påse ofta, gärna varannan eller var tredje dag.

Ställ inte påsen i en plastpåse, då möglar det snabbt.

Vad räknas som matavfall (och inte)?

Ja tack! Det här går bra att lägga i papperspåsen

 • Matrester, råa och tillagade
 • Bröd, kakor och gryn
 • Skal och rester från frukt och grönsaker
 • Kaffesump och tepåsar
 • Skaldjur, även skal
 • Fågel-, fisk- och köttben (små och tunna)
 • Pasta och ris
 • Ägg och äggskal
 • Ostbitar
 • Hushållspapper och servetter som använts för att exempelvis torka upp matfett
 • Snittblommor (utan jord) går bra

Hos Sörab finns en fullständig lista.

Nej tack! Det här ska du inte lägga i papperspåsen

 • Flytande matavfall (hälls ut i vasken)
 • Tobak, fimpar och snus
 • Tuggummi
 • Krukväxter och jord
 • Kattsand, strö eller sågspån från burdjur
 • Dammsugarpåsar
 • Grova köttben
 • Tops och plåster
 • Glass- och ätpinnar
 • Grillkol och aska
 • Trädgårdsavfall

Hur får jag veta mer?

Har du frågor är du välkommen att vända dig till Vallentuna kommun. 

Vi svarar på frågor om obligatoriskt matavfallsinsamling, Vallentunas avfallsplan, avfallsföreskrifter, avfallstaxan, uppehåll i hämtning, kompostering med mera.

Växel: 08-587 850 00. E-post: kommun@vallentuna.se

Senare under hösten kommer Mina sidor hos PreZero att finnas på kommunens hemsida. I Mina sidor hittar du bl.a. information om  ditt abonnemang, hämtningsschema med mera.

Jag har dispens men ändå fått ett brunt kärl levererat, vad gör jag?

Ingen har automatiskt dispens från obligatoriet. Alla som vill undantas måste därför ansöka om dispens, även om du har en registrerad kompost eller ansökt om månadshämtning sedan tidigare. Ansökan kan göras via e-tjänst eller blankett. Om du får dispens kommer det bruna kärlet att hämtas tillbaka av entreprenören. Detta kommer sannolikt att ske i oktober/november.

Kommer mitt abonnemang automatiskt föras över till den nya entreprenören?

Ja, alla abonnemang förs över till den nya entreprenören och löper på som tidigare.

Måste jag anmäla autogiro igen när ni bytt entreprenör?

Du kommer att behöva anmäla nytt autogiro. Mer information om detta kommer längre fram eller i samband med att du får din första faktura. Kontakta din bank om du har frågor hur du avslutar nuvarande autogiro till Ragn-Sells.

Hur fyller jag i ansökan om dispens?

Det behöver bara fyllas i om du vill ha dispens en kortare tid. Givna undantag/tillstånd är, om inte annat anges i tillståndet, personliga, knutna till fastigheten och tidsbegränsade. De upphör per automatik att gälla vid ägarbyte. Det kan alltså hända att du inte får undantag för hela perioden som du ansökt om.

Alla grannar har fått bruna kärlet men inte vi?

Kärlen ställs ut under hela september och ställs inte alltid ut till alla grannar samtidigt. Har du fortfarande inte fått ditt kärl i oktober kan du kontakta PreZeros kundtjänst. Kontaktuppgifter kommer att finnas på hemsidan och i Vallentuna avfallsapp den 4 oktober.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats