Mobil återvinningscentral

Varannan vecka kommer den mobila återvinningscentralen till olika platser i Vallentuna kommun. Oftast kommer den på tisdagar men ibland även på en lördag eller söndag.

På den mobila återvinningscentralen kan du lämna samma slags avfall som på en fast återvinningscentral, men närmare din bostad. Det finns personal på plats som kan hjälpa dig med sorteringen. Du kan lämna cirka en kubikmeter avfall.

OBS! De mindre mobila återvinningscentralerna är framförallt för de som saknar tillgång till bil, har du stora mängder avfall och tillgång till bil hänvisas du till närliggande återvinningscentraler Hagby och Löt.

Lastbil för insamling av farligt avfall

Lastbilen för insamling av farligt avfall/elavfall stannar på totalt elva olika platser i kommunen. Insamlingen sker på lördagar, lastbilen stannar ca 45 minuter per plats och personal från kommunens entreprenör PreZero hjälper er med sorteringen.

Nedan kan du läsa mer om vad du får och inte får lämna till de mobila återcentralerna och den mobila insamlingen av farligt avfall. Du kan även skriva ut en turlista i pdf-format.

Den mobila återvinningscentralen

Vad kan jag lämna till mobila återvinningen?

Till den mobila återvinningscentralen kan du lämna följande:

 • Brännbart men inte hushållsavfall
 • Metall
 • Glas, färgat och ofärgat
 • Plastförpackningar
 • Krympfilm & sträckfilm
 • Vattenbaserad färg
 • Elektronik
 • Småbatterier och blybatterier
 • Isolering, glas och porslin
 • Textilier och kläder till återanvändning
 • Pappersförpackningar
 • Wellpapp
 • Farligt avfall
 • Lösningsbaserad färg
 • Ljuskällor
 • Småbatterier

Vad kan jag inte lämna till mobila återvinningen?

Till den mobila återvinningscentralen kan du inte lämna följande:

 • Hushållsavfall; till exempel rest- och matavfall
 • Vitvaror; kyl- och frysskåp, spisar, tvättmaskiner med mera
 • Komposterbart material; till exempel trädgårdsavfall
 • Byggavfall; till exempel tryckimpregnerat trä och asbest 

Avfall från industri, handel, lantbruk samt tryckimpregnerat trä och asbest kan vi inte ta emot och vi hänvisar till närmaste återvinningscentraler Hagby eller Löt.

Turlista mobila återvinningscentralen 2022

Januari

 • Tisdag 4 januari, Parkvägen 1, Vallentuna ishall, kl 16.30 - 19.30
 • Tisdag 18 januari, Ekebyvägen 2 (Rosendalsskolan norras parkering), kl 16.30 - 19.30

Februari

 • Tisdag 1 februari, Blekingevägen 1 (Parkering vid fd Ormstaskolan), kl 16.30 - 19.30
 • Tisdag 15 februari, Brottby Allé (infartsparkering Brottby), kl 16.30 - 19.30

Mars

 • Tisdag 1 mars, Uthamra Skolväg 1 (Lovisedalsskolans parkering), kl 16.30 - 19.30
 • Tisdag 15 mars, Parkvägen 1, Vallentuna ishall, kl 16.30 - 19.30
 • Tisdag 29 mars, Ekebyvägen 2 (Rosendalsskolan norras parkering), kl 16.30 - 19.30

April

 • Lördag 9 april, Bergsjövägen 1, Kårsta, kl. 11.00 - 14.00
 • Tisdag 12 april, Blekingevägen 1 (Parkering vid fd Ormstaskolan), kl 16.30 - 19.30
 • Lördag 23 april, Lindholmsvägen 215 (utanför förskolan Eken vid ICA), kl 11.00 - 14.00
 • Tisdag 26 april, Uthamra Skolväg 1 (Lovisedalsskolans parkering), kl 16.30 - 19.30

Maj

 • Lördag 7 maj, Åby allé 9 (mittemot förskolan Åby Ängar), kl 11.00 - 14.00
 • Tisdag 10 maj, Ekebyvägen 2 (Rosendalsskolan norras parkering), kl 16.30 - 19.30
 • Söndag 22 maj, Svampskogsv /Nyborgsv (vid Stenhällens förskola), kl 11.00 - 14.00
 • Tisdag 24 maj, Fornminnesvägen 3-5, kl 16.30 - 19.30
 • Söndag 29 maj, Orkestav/Frösundav (mittemot Frösunda kyrka), kl 11.00 - 14.00

Juni

 • Tisdag 7 juni, Brottby Allé (infartsparkering Brottby), kl 16.30 - 19.30
 • Tisdag 21 juni, Uthamra Skolväg 1 (Lovisedalsskolans parkering), kl 16.30 - 19.30

Juli

 • Tisdag 5 juli, Parkvägen 1, Vallentuna ishall, kl 16.30 - 19.30
 • Tisdag 19 juli, Ekebyvägen 2 (Rosendalsskolan norras parkering), kl 16.30 - 19.30

Augusti

 • Tisdag 2 augusti, Blekingevägen 1 (Parkering vid fd Ormstaskolan), kl 16.30 - 19.30
 • Tisdag 16 augusti, Parkvägen 1, Vallentuna ishall, kl 16.30 - 19.30
 • Tisdag 30 augusti, Ekebyvägen 2 (Rosendalsskolan norras parkering), kl 16.30 - 19.30

September

 • Lördag 3 september, Åby allé (mittemot förskolan Åby ängar), kl. 11.00 - 14.00
 • Tisdag 13 september, Fornminnesvägen 3-5, kl 16.30 - 19.30
 • Tisdag 27 september, Brottby Allé (infartsparkering Brottby), kl 16.30 - 19.30

Oktober

 • Lördag 1 oktober, Lindholmsvägen 215 (utanför förskolan Eken vid ICA), kl 11.00 - 14.00
 • Söndag 2 oktober, Orkestav/Frösundav (mittemot Frösunda kyrka), kl 11.00 - 14.00
 • Tisdag 11 oktober, Uthamra Skolväg 1 (Lovisedalsskolans parkering), kl 16.30 - 19.30
 • Tisdag 25 oktober, Parkvägen 1, Vallentuna ishall, kl 16.30 - 19.30

November

 • Söndag 6 november, Svampskogsv /Nyborgsv (vid Stenhällens förskola), kl 11.00 - 14.00
 • Tisdag 8 november, Ekebyvägen 2 (Rosendalsskolan norras parkering), kl 16.30 - 19.30
 • Tisdag 22 november, Blekingevägen 1 (parkering vid fd Ormstaskolan), kl 16.30 - 19.30

December

 • Tisdag 6 december, Parkvägen 1, Vallentuna ishall, kl 16.30 - 19.30
 • Tisdag 20 december, Uthamra Skolväg 1 (Lovisedalsskolans parkering), kl 16.30 - 19.30

 

Mobil insamling av farligt avfall

Det här kan du lämna till lastbilen för insamling av farligt avfall

 • Farligt avfall, till exempel lack, lösningsmedel, glykol, sprayburkar och oljeavfall (t.ex. spillolja, hydraulolja m.m.).
 • Färg; både lösningsbaserad och vattenbaserad
 • Kosmetik, exempelvis nagellack, hårfärg, smink m.m.
 • Elektronik upp till storleken av en mikrovågsugn
 • Ljuskällor; till exempel lysrör och glödlampor
 • Småbatterier och blybatterier

Det här kan du inte lämna till lastbilen för insamling av farligt avfall

 • Vitvaror, kyl- och frysskåp, spisar, tvättmaskiner med mera
 • Elektronik i storlek större än en mikrovågsugn
 • Byggavfall, till exempel tryckimpregnerat trä och asbest
 • Nödraketer
 • Sprängmedel
 • Läkemedelsrester
 • Ammunition
 • Fyrverkeri (oavfyrade, lämnas till försäljningsstället eller Polisen)

Turlista 2022 - farligt avfall

Januari

Lördag 15 januari

 • Tallhammarsvägen 68, 11.00 - 11.45
 • Fornminnesvägen 27-35, 12.20 - 13.10
 • Uthamra skolväg 1 (Lovisedalsskolans parkering), 13.55 - 14.45

Lördag 29 januari

 • Kårstaskolan, 11.00 - 11.45
 • Lindholmsvägen 215 (utanför förskolan Eken vid ICA), 12.30 - 13.15
 • Vallentuna C (långtidsparkeringen vid Korallen), 13.45 - 14.45

Februari

Lördag 26 februari

 • Ekebyvägen 201 (vid f.d. barackerna), 11.00 - 11.50
 • Ormsta station (vid ÅVS), 12.25 - 13.15
 • Kragstalunds infartsparkering, 13.50 - 14.45

Mars

Lördag 19 mars

 • Brottby (infartsparkering ICA Karby), 11.00 - 11.45
 • Fornminnesvägen 27-35, 12.30 - 13.20
 • Uthamra skolväg 1 (Lovisedalsskolans parkering), 13.45 - 14.45

Juli

Lördag 23 juli

 • Vallentuna C (långtidsparkeringen vid Korallen), 11.00 - 12.00
 • Ekebyvägen 201 (vid f.d. barackerna), 12.30 - 13.20
 • Kragstalunds infartsparkering, 13.55 - 14.45

Augusti

Lördag 20 augusti

 • Brottby (infartsparkering ICA Karby), 11.00 - 11.45
 • Kårstaskolan, 12.25 - 13.15
 • Lindholmsvägen 215 (utanför förskolan Eken vid ICA), 13.55 - 14.45

September

Lördag 17 september

 • Tallhammarsvägen 68, 11.00 - 11.50
 • Ormsta station (vid ÅVS), 12.30 - 13.20
 • Kragstalunds infartsparkering, 13.55 - 14.45

Oktober

Lördag 22 oktober

 • Ekebyvägen 201 (vid f.d. barackerna), 11.00 - 11.45
 • Vallentuna C (långtidsparkeringen vid Korallen), 12.15 - 13.15
 • Blekingevägen 1 (f.d. Ormstaskolan), 14:00 - 14.45

November

Lördag 19 november

 • Tallhammarsvägen 68, 11.00 - 11.45
 • Fornminnesvägen 27-35, 12.15 - 13.00
 • Uthamra skolväg 1 (Lovisedalsskolans parkering), 13.45 - 14.45
Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats