Start / Bygga, bo och miljö / Avfall och återvinning / Avgifter, regler och abonnemang / Hämta dina gamla fakturor från Ragns-Sells

Mina fakturor från Ragn-Sells

Fram till och med 1 oktober 2021 hämtade Ragn-Sells KommunPartner AB hushållsavfall och tömde slamavskiljare på uppdrag av Vallentuna kommun.

Under en period under hösten 2021 kan du fortfarande hitta dina tidigare fakturor i Mina sidor hos RagnSells.

Verksamheter och föreningar loggar in med kundnummer och organisationsnummer istället för personnummer, ange 00 i början.

Du kan också kontakta Ragn-Sells kundtjänst direkt på telefon 010-723 23 23. 

Från oktober 2021 sköts avfallshämtningen av två nya entreprenörer. Hämtning av hushållsavfall och latrin kommer att skötas av PreZero. Fett och slam kommer att hämtas av Recover.

Under hösten 2021 kommer det att läggas upp två nya Mina sidor för respektive entreprenör gällande hushållsavfall respektive fett och slam. 

 

 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats