Bygg - och rivningsavfall

Bygg- och rivningsavfall uppstår när en fastighet rivs ned, byggs om eller renoveras.

Till bygg- och rivningsavfall räknas till exempel:

  • Gipsskivor
  • Trä
  • Glas
  • Betong
  • Jord
  • Badkar
  • Handfat
  • Värmepumpar
  • Ventilationskanaler
  • Heltäckande mattor

Bygg- och rivningsavfall betraktas inte som grovavfall och kan därför inte hämtas vid fastigheten av kommunens entreprenör.

Du kan ändå beställa hämtning från valfri entreprenör på marknaden. Tänk på att om du placerar container eller annan insamlingsbehållare krävs markägarens tillstånd och på gatan eller allmän plats krävs oftast även polistillstånd.

Som privatperson kan du kostnadsfritt lämna mindre mängder bygg- och rivningsavfall till SÖRAB:s återvinningscentraler.

Företag och verksamheter kan lämna bygg- och rivningsavfall på någon av SÖRAB:s återvinningscentraler mot avgift. Företagskortet behövs som betalning.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats