Bygg - och rivningsavfall

Bygg- och rivningsavfall uppstår när en fastighet rivs ned, byggs om eller renoveras.

Till bygg- och rivningsavfall räknas till exempel:

  • Gipsskivor
  • Trä
  • Glas
  • Betong
  • Jord
  • Badkar
  • Handfat
  • Värmepumpar
  • Ventilationskanaler
  • Heltäckande mattor

Enligt gällande lagstiftning ska bygg- och rivningsavfall sorteras ut i minst sex fraktioner: trä, mineraler (som består av betong, tegel, klinker, keramik eller sten), metall, glas, plast och gips. Utsortering ska ske på den plats där avfallet uppstår och kravet gäller oavsett om du är privatperson eller företagare. Syftet är att öka möjligheterna till återanvändning och materialåtervinning.

Som privatperson kan du själv utan kostnad lämna ditt bygg- och rivningsavfall till någon av SÖRAB:s återvinningscentraler. Du kan även beställa hämtning av ditt sorterade bygg- och rivningsavfall i storsäck från SÖRAB mot en avgift. Storsäck handlar du själv på valfritt inköpsställe. Tidigare använda säckar får inte används av säkerhetsskäl.

För mer information om vad tjänsten innebär, vad det kostar och hur du beställer hittar du på SÖRAB hemsida.

Var kan jag lämna bygg- och rivningsavfall?

Som privatperson kan du kostnadsfritt lämna mindre mängder bygg- och rivningsavfall till SÖRAB:s återvinningscentraler.

Här hittar du till din närmaste återvinningscentral

Företag och verksamheter kan lämna bygg- och rivningsavfall på någon av SÖRAB:s återvinningscentraler mot avgift. Företagskortet behövs som betalning.

Vid hantering av bygg- och rivningsavfall i container eller storsäck krävs markägarens tillstånd. Om du placerar containrar eller storsäckar på gatan eller på allmän plats krävs oftast polistillstånd enligt ordningslagen.

Kan jag som privatperson få mitt bygg- och rivningsavfall hämtat vid fastigheten?

Privatpersoner kan mot avgift beställa hämtning av sitt sorterade bygg- och rivingsavfall i storsäck från SÖRAB. Du köper själv din storsäck på valfritt inköpsställe och beställer sedan hämtning via SÖRAB:s hemsida där det även framgår vad hämtningen kostar. Tidigare använda säckar får inte användas av säkerhetsskäl. 

Bygg- och rivningsavfall ska sorteras ut i minst sex fraktioner: trä, mineraler (som består av betong, tegel, keramik eller sten), metall, glas, plast och gips. Se SÖRAB:s hemsida för mer information.

Kan ditt bygg- eller rivningsavfall kanske komma till användning?

Det blir vanligare och vanligare att avfall från ombyggnationer och rivning som dörrar, fönster, takpannor med mera återanvänds. Tänk efter om någon kan ha användning för materialet. Kan du sälja eller skänka bort något i stället för att slänga bort allt?

Hur sorterar jag mitt bygg- och rivningsavfall?

SÖRAB har tillsammans med Vallentuna och andra norrortskommuner tagit fram en guide till hör avfall ska sorteras. 

Länk till sorteringsguiden på Sörabs webbplats.

Så tas bygg- och rivningsavfallet omhand

Icke brännbart avfall, till exempel porslin, gipsskivor och asbest, kan inte återvinnas och deponeras därför på Löt avfallsanläggning. Vissa typer av avfall med blandade material som är svåra att separera, deponeras också. Sten, jord och betong används som byggmaterial allt eftersom deponin växer.

Brännbart avfall som trä och plast krossas och flisas på Hagby avfallsanläggning. Det blir sedan till bränsle i kraftvärmeverken i Högdalen eller i Uppsala.

Metall skickas till Huddinge där det fragmenteras. Därefter kan det smältas ner och bli till aktuell metall. Fasta elektriska installationer, som till exempel varmvattenberedare och elpannor, skickas till demontering och återvinning.

Tryckimpregnerat trä flisas och förbränns i speciellt anpassade värmeverk.

Självservice

Det finns undantag från kravet på utsortering. Om du inte omfattas av de generella undantagen enligt NFS 2020:7 men vill samla in avfallet som ett blandat avfall behöver du söka dispens. Tänk på att ansöka i god tid samt att noga fylla i ansökningsblanketten.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats