Bygg - och rivningsavfall

Bygg- och rivningsavfall uppstår när en fastighet rivs ned, byggs om eller renoveras.

Till bygg- och rivningsavfall räknas till exempel:

  • Gipsskivor
  • Trä
  • Glas
  • Betong
  • Jord
  • Badkar
  • Handfat
  • Värmepumpar
  • Ventilationskanaler
  • Heltäckande mattor

Enligt gällande lagstiftning ska allt bygg- och rivningsavfall sorteras ut i minst sex fraktioner: trä, mineraler (som består av betong, tegel, klinker, keramik eller sten), metall, glas, plast och gips. Utsortering ska ske på den plats där avfallet uppstår och kravet gäller oavsett om du är privatperson eller företagare. Syftet är att öka möjligheterna till återanvändning och materialåtervinning.

Var kan jag lämna bygg- och rivningsavfall?

Som privatperson kan du kostnadsfritt lämna mindre mängder bygg- och rivningsavfall till SÖRAB:s återvinningscentraler.

Här hittar du till din närmaste återvinningscentral

Företag och verksamheter kan lämna bygg- och rivningsavfall på någon av SÖRAB:s återvinningscentraler mot avgift. Företagskortet behövs som betalning.

Bygg- och rivningsavfall betraktas inte som grovavfall och kan därför inte hämtas vid fastigheten av kommunens entreprenör. Du kan ändå beställa hämtning från valfri entreprenör på marknaden. Tänk på att om du placerar container eller annan insamlingsbehållare krävs markägarens tillstånd och på gatan eller allmän plats krävs oftast även polistillstånd.

Kan ditt bygg- eller rivningsavfall kanske komma till användning?

Det blir vanligare och vanligare att avfall från ombyggnationer och rivning som dörrar, fönster, takpannor med mera återanvänds. Tänk efter om någon kan ha användning för materialet. Kan du sälja eller skänka bort något i stället för att slänga bort allt?

Hur sorterar jag mitt bygg- och rivningsavfall?

SÖRAB har tillsammans med Vallentuna och andra norrortskommuner tagit fram en guide till hör avfall ska sorteras. 

Länk till sorteringsguiden Sören

Så tas bygg- och rivningsavfallet omhand

Icke brännbart avfall, till exempel porslin, gipsskivor och asbest, kan inte återvinnas och deponeras därför på Löt avfallsanläggning. Vissa typer av avfall med blandade material som är svåra att separera, deponeras också. Sten, jord och betong används som byggmaterial allt eftersom deponin växer.

Brännbart avfall som trä och plast krossas och flisas på Hagby avfallsanläggning. Det blir sedan till bränsle i kraftvärmeverken i Högdalen eller i Uppsala.

Metall skickas till Huddinge där det fragmenteras. Därefter kan det smältas ner och bli till aktuell metall. Fasta elektriska installationer, som till exempel varmvattenberedare och elpannor, skickas till demontering och återvinning.

Tryckimpregnerat trä flisas och förbränns i speciellt anpassade värmeverk.

Självservice

Det finns undantag från kravet på utsortering. Om du inte omfattas av de generella undantagen enligt NFS 2020:7 men vill samla in avfallet som ett blandat avfall behöver du söka dispens. Tänk på att ansöka i god tid samt att noga fylla i ansökningsblanketten.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats