Elavfall

Elavfall är alla de apparater och maskiner som är beroende av ström för att fungera.

 Exempel på elavfall:

  • TV-apparater
  • Eldrivna leksaker
  • Tvättmaskiner
  • Spisar
  • Telefoner
  • Kameror
  • Datorer
  • Lampor
  • Brödrostar

Småhus och fritidshus som har eget abonnemang ingår hämtning av elavfall, även kyl och frys, vid fastighetsgränsen utan särskild avgift.

För permanentboende med eget abonnemang hämtas elavfall två gånger per år, och för fritidsboende en gång per år. Småelektronik och batterier sorteras var för sig och hämtas i miljöbox. 

För mer information angående hämtning av elavfall kontakta PreZero. Fastighetsägare i småhus och fritidshus kan också beställa extra hämtning av alla typer av elavfall mot särskild avgift.

Hushållen kan själva lämna elavfall avgiftsfritt vid SÖRAB:s återvinningscentraler i Hagby och Löt eller Returparken i Vallentuna.

I flerbostadshus och grupphusområden lämnas avfallet på särskilt anordnade hämtningsplatser inom bostadsområdet.

Hushållen kan själva lämna elavfall avgiftsfritt vid SÖRAB:s återvinningscentraler i Hagby och Löt.

Mer information

Var lämnar jag batterier?

Batterier från klockor, ficklampor, leksaker, radio och hörapparater, kameror, spelande gratulationskort med mera lämnar du till en batteriholk. Information om din närmaste batteriholk hittar du på Batteriåtervinningens webbplats. Anmäl behov av tömning av batteriholk till El-Kretsen AB.

Blybatterier, till exempel bil-, båt- och mc-batterier, kan du lämna kostnadsfritt på någon av SÖRAB:s återvinningsstationer eller vid en miljöstation för farligt avfall.

Läs mer på Batteriåtervinningen

Felanmälan av överfulla eller trasiga batteriholkar görs till transport@el-kretsen.se

Lämna ditt elavfall till butik

Du kan också lämna ditt elavfall till alla butiker som säljer elektronik.

För alla butiker gäller en mot en. Det innebär att när du köper en ny produkt har du möjlighet att lämna en motsvarande gammal produkt till butiken.

Större butiker med elektronikförsäljning tar emot all typ av konsumentelektronik mindre än 25 cm oavsett om du handlar en ny produkt eller inte. 

Läs mer om den nya hanteringen av elavfall på El-Kretsens webbplats

För alla butiker gäller en mot en, det vill säga när du köper en ny produkt har du möjlighet att lämna en motsvarande gammal produkt till butiken. Större butiker med elektronikförsäljning tar emot all typ av konsumentelektronik mindre än 25 cm oavsett om du handlar en ny eller inte.

 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats