Nyby 1:21

Markanvisningsområdet omfattar en detaljplanelagd tomt i stadsdelen Nyby, belägen ca 2 km från Vallentuna centrum, som kommer upplåtas med tomträtt. Fastigheten, Nyby 1:21, är ca 3 200 kvm stor och ligger intill korsningen mellan Koltrastvägen och Ekebyvägen.

Markanvisningen genomfördes under våren 2019. Inkomna anbud utvärderades utifrån fasta förutsättningar, inlämningskrav och pris. Kommunstyrelsens
plan- och miljöutskott beslutade att gå vidare med ett förslag inlämnat av
Mitsemhus produktion AB.

Tilldelad aktör kommer nu påbörja det förberedande arbetet för att bygga ett gruppboende omfattande ca 540 kvm BTA och 6 st LSS-lägenheter på fastigheten. Inflytt är preliminärt satt till sommaren 2020.

Mer information

Dokumentation avslutad markanvisning Nyby 1:21

 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats