Gamla polishuset, del av Vallentuna-Prästgård 1:49

Karta

Under våren och sommaren 2019 pågick en markanvisningstävling där exploatörer fick skicka in förslag på hur studentbostäderna ska utformas. Som en del av markanvisningstävlingen bjöds allmänheten in att tycka till om förslagen. Omröstningen pågick 6-20 augusti 2019.

Vinnare i markanvisningstävlingen blev bidraget "Studenternas bästa hem", som tagits fram av Sveaviken Bostad AB. Det beslutade kommunstyrelsen vid sitt möte måndag 23 september. 

Innan studentbostäderna kan börja byggas behöver det tas fram en detaljplan för området. Arbete med detaljplanen kommer att påbörjas hösten 2019 och beäknas att  gå ut på samråd våren 2020. Beräknad byggstart för studentbostäderna blir 2021. 

Läs om detaljplanen här.

 

 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats