Solkartan

Med hjälp av solkartan kan du se hur mycket solenergi som når ditt tak och göra en bedömning av om det är lämpligt att installera solfångare eller solceller. Sök efter din byggnad och klicka på taket så får du fram hur stor potentialen för solel respektive solvärme är.

Solkartan visar mängden solinstrålning på taken i tre energiklasser som illustreras med färgerna rött, orange och blått, där rött anger de högsta värdena och blått de lägsta värdena. Klicka på din byggnad i kartan så får du en översiktlig bild av hur mycket sol som strålar in på ditt tak. Beräkningarna visar potentialen för solel och solvärme i kWh/år.

Som användare kan du ange area för installerad takyta för att avläsa en förväntad årlig solel- eller solvärmeproduktion. Dessutom redovisas beräknad minskning av koldioxidutsläpp om nuvarande elanvändning ersätts med solel (baserad på nordisk elmix).

Solenergin är beräknad för hus byggda före år 2012. (Är ditt hus byggt senare kan värdet på solinstrålningen visas felaktigt). En uppdatering av solkartan kommer under 2020.

Här kan du söka upp ditt hus i solkartan (Länk till Energirådgivningen-Solkartan)

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats