Nybyggnadskarta

En nybyggnadskarta används för att skapa en situationsplan för bygglovsansökan eller bygganmälan. Kartan är ett hjälpmedel både för den sökande och för bygglovhandläggaren.

Nybyggnadskartan finns i tre varianter, A, B och C. Det är bygglovshandläggaren som avgör vilken karta som krävs. Kontakta våra bygglovshandläggare via Kontaktcenter om du inte vet vilken typ av karta du ska beställa.

Vid nybyggnation av huvudbyggnad används nybyggnadskarta A.

Vid byggnation av komplementbyggnad, attefallshus, tillbyggnad, plank och skyltar används nybyggnadskarta B eller C. Vilken karta som krävs beror bland annat på hur nära fastighetsgräns du ska bygga och vilken lägesnoggrannhet dina befintliga byggnader och gränser har. Kontakta Kontaktcenter för rådgivning.

För förhandsbesked, rivningslov och vissa enkla bygglovsåtgärder som fasadändring räcker en tomtkarta som underlag.

Du kan läsa mer om de olika nybyggnadskartorna och vad de kostar nedan.

Giltighetstiden för nybyggnadskartor är 18 månader, under förutsättning att inga förändringar har skett.

Självservice karttjänster

Här kan du beställa en nybyggnadskarta.

Mer information om olika typer av nybyggnadskartor

Nybyggnadskarta A

Nybyggnadskarta A används vid nybyggnation av huvudbyggnad, som exempelvis bostadshus. Kartan innehåller bland annat fastighetsgränser, byggnader, detaljplane-information, servitut, höjdkurvor och eventuell anslutningspunkt för vatten och avlopp.

Kartan framställs efter fältkontroll.

Nybyggnadskarta A levereras normalt inom fyra veckor om beställningen är komplett, fastighetsbildning vunnit laga kraft och VA-frågan är löst. 

Kostnaden är 11 041 kr för en tomt upp till 2 000 kvm. För större tomt tillkommer 1,30 kr per kvm. Priset är momsbefriat och gäller år 2024.

Nybyggnadskarta B

Nybyggnadskarta B används till exempel vid byggnation av komplementbyggnad som garage och attefallshus, och vid tillbyggnation. (I vissa fall räcker dock nybyggnadskarta C). Kartan innehåller bland annat fastighetsgränser, byggnader, detaljplane-information, servitut och höjdkurvor, men ingen VA-information. Kartan framställs efter fältkontroll.

Nybyggnadskarta B levereras normalt inom fyra veckor.

Kostnaden är 8 705 kr för en tomt upp till 2 000 kvm. För större tomt tillkommer 1,30 kr per kvm. Priset är momsbefriat och gäller år 2024.

Nybyggnadskarta C

Nybyggnadskarta C kan i vissa fall användas vid byggnation av komplementbyggnad som garage och attefallshus, och vid tillbyggnation. Denna karta används också vid ansökan om strandskyddsdispens för ej lovpliktig åtgärd som exempelvis en brygga.

Kartan ritas ut direkt från kommunens kartdatabas utan fältkontroll.

Nybyggnadskarta C levereras normalt inom en vecka. Kostnaden är 1 458 kr. Priset är momsbefriat och gäller år 2024.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats