Nybyggnadskarta

En nybyggnadskarta används för att skapa en situationsplan till ansökan om bygglov. Kartan är ett hjälpmedel både för den bygglovsökande och för bygglovhandläggaren.

Nybyggnadskartan finns i tre varianter, A, B och C. Det är bygglovshandläggaren som avgör vilken karta som krävs. Kontakta Kontaktcenter om du inte vet vilken typ av karta du ska beställa.

Vid nybyggnation av huvudbyggnad används nybyggnadskarta A. 

Vid byggnation av komplementbyggnader och tillbyggnad används nybyggnadskarta B eller C. 

Vid uppförande av plank och skyltar, vid rivning och vid ansökan om strandskyddsdispens används nybyggnadskarta C.

Du kan läsa mer om de olika nybyggnadskartorna nedan.

Giltighetstiden för nybyggnadskartor är 18 månader, under förutsättning att inga förändringar har skett.

Självservice karttjänster

Här finns blankett för beställning av nybyggnadskarta.

Mer information om olika typer av nybyggnadskartor

Nybyggnadskarta A

Nybyggnadskarta A används för nybyggnation av huvudbyggnad, som exempelvis bostadshus. Kartan innehåller bland annat fastighetsgränser, byggnader, detaljplane-information, servitut, höjdkurvor och eventuell anslutningspunkt för vatten och avlopp.

Kartan framställs efter fältkontroll.

Nybyggnadskarta A levereras normalt inom fyra veckor om beställningen är komplett, fastighetsbildning vunnit laga kraft och VA-frågan är löst. 

Kostnaden för en nybyggnadskarta är 8 200 kr för en tomt upp till 2 000 kvm. Priset är momsbefriat.

Nybyggnadskarta B

Nybyggnadskarta B används till exempel för byggnation av garage och tillbyggnader. (I vissa fall räcker dock nybyggnadskarta C). Kartan innehåller bland annat fastighetsgränser, byggnader, detaljplane-information, servitut och höjdkurvor, men ingen VA-information. Kartan framställs efter fältkontroll.

Nybyggnadskarta B levereras normalt inom fyra veckor.

Kostnaden är 6 000 kr för en tomt upp till 2 000 kvm. Priset är momsbefriat.

Nybyggnadskarta C

Nybyggnadskarta C används till exempel vid uppförande av plank och skyltar, vid rivning och vid ansökan om strandskyddsdispens. För byggnation av Attefallshus, garage och tillbyggnader kan nybyggnadskarta C användas i vissa fall.

Kartan ritas ut direkt från kommunens kartdatabas utan fältkontroll och kan endast levereras som papperskarta eller i pdf-format.

Nybyggnadskarta C levereras normalt inom en vecka. Kostnaden är 1 200 kr. Priset är momsbefriat.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats