Gränsutvisning

Om du inte vet var din fastighetsgräns går kan du beställa en gränsutvisning. Det innebär att vi stakar ut gränsen med träläkt eller färgmarkering. Vi letar även rätt på gränsmarkeringar där sådana finns. Gränsutvisning är inte en juridiskt gällande åtgärd.

Du kan beställa en gränsutvisning genom att kontakta Kontaktcenter, kommun@vallentuna.se eller 08-587 850 00. Kostnaden debiteras per timme enligt kommunens taxa. 2024 är timtaxan 1 860 kronor inklusive moms.

I vissa fall kan gränsutvisning inte utföras på grund av att gränserna är osäkra. Vi hänvisar då till Lantmäteriet där du kan ansöka om en fastighetsbestämning. Om du behöver nya gränsmarkeringar som är rättsligt bindande ska du också vända dig till Lantmäteriet.

Mer information om oklarheter kring fastighetsgränser på Lantmäteriets webbplats

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats