Start / Bygga, bo och miljö / Lantmäteri, mätning, kartor / Lantmäteri / Fastighetsgränser och avstyckningar

Fastighetsgränser och avstyckningar

Om du vill stycka av en tomt eller på annat förändra din fastighets gränser ska du kontakta Lantmäteriet. Här nedan hittar du information om vad som krävs för att få stycka av din tomt.

 

Inom detaljplan

Inom detaljplanerat område finns ofta regler för minsta tomtstorlek angivet i detaljplanen och Lantmäteriet får stycka enligt reglerna. Detaljplanen som gäller för din fastighet kan du hitta via kommunkartan som du når på länken nedan.

Om det finns en fastighetsplan för din fastighet ska reglerna i den följas vid avstyckning.


Utanför detaljplan

Om tomten ligger utanför detaljplanerat område behöver du söka förhandsbesked från kommunen. Om du vill bygga hus på tomterna brukar kommunen generellt sett begära att tomterna ska vara minst 2 000 kvadratmeter stora. Om du däremot vill sälja av mark till exempelvis en granne som inte ska bygga på den avstyckade tomten behöver tomterna inte vara 2 000 kvadratmeter stora och inget förhandsbesked behövs från kommunen, utan du kan kontakta Lantmäteriet direkt.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats