För dig som är mätkonsult

Du som vill utföra utstakning eller lägeskontroll i Vallentuna kommun måste ansöka om behörighet.

För att få behörighet ska du uppfylla kraven på "Grundläggande mätningsteknisk färdighet" enligt Lantmäteriets rekommendation (A§348/2010). Det innebär att du ska ha examen från mätningsteknisk utbildning på minst 2 år samt praktisk erfarenhet i minst 2 år, så att summan blir minst 5 år. Den som tidigare godkänts enligt MK 13§, eller som på annat sätt förvärvat motsvarande färdighet, kan också anses uppfylla kraven.

Ett företag behöver inte ansöka om behörighet för varje enskild person. Det räcker att den eller de som ansvarar för mätningens kvalitet har godkänd behörighet.

Fyll i ansökningsblanketten nedan och skicka in tillsammans med styrkt meritförteckning eller betyg/intyg som visar att du uppfyller kraven.

Ansökan om godkännande för utstakning och lägeskontroll (pdf)

Behöriga mätföretag i Vallentuna (pdf)

 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats