Lägeskontroll

Vid en lägeskontroll kontrollerar man att en ny byggnad stämmer överens med bygglovsbeslutet vad gäller mått och läge.

Lägeskontrollen bör göras så tidigt som möjligt för att undvika dyra flyttningar om det blivit fel.

Du kan beställa en lägeskontroll av kommunen genom att kontakta Kontaktcenter, kommun@vallentuna.se eller 08-587 850 00.

Du kan även anlita annan sakkunnig som är godkänd av kommunen. En förteckning över behöriga mätföretag i Vallentuna kommun finns nedan. 

Behöriga mätföretag i Vallentuna (pdf)

 

Vad kostar lägeskontrollen?

Om du anlitar kommunens kart- och mätavdelning gäller följande priser:

För byggnader mindre än 30 kvadratmeter: 2 625 kr inklusive moms

För byggnader större än 30 kvadratmeter: 3 875 kr inklusive moms.

Priserna kommer att höjas från och med 1 oktober 2020.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats