Utstakning

Utstakning görs innan man börjar bygga. Det innebär att läget för en planerad byggnad eller anläggning markeras på marken.

Om du ska spränga eller schakta behöver man ofta göra en så kallad grovutstakning. Då markeras den blivande byggnadens hörn ut grovt på marken. Normalt behöver man sen göra en finutstakning när markarbetena är klara. Då markeras byggnadens hörn med pålar eller profiler.

Du kan beställa en utstakning av kart- och mätavdelningen eller anlita annan sakkunnig som är godkänd av kommunen.

Finutstakning

Finutstakning görs efter schaktning och innan formsättning av grunden. Då markeras den blivande byggnadens hörn på pålar eller profiler. Byggnaden stakas ut enligt situationsplanen, vilket innebär att markeringen visar utsida på färdig fasad.

Grovutstakning

En grovutstakning kan behöva göras om du ska spränga eller schakta. Då markeras den blivande byggnadens hörn ut grovt på marken. Normalt behöver man sedan göra en finutstakning när markarbetena är klara.

Beställa utstakning

Du kan beställa en utstakning av kommunen genom att kontakta Kontaktcenter.

Du kan även anlita annan sakkunnig som är godkänd av kommunen. En förteckning över behöriga mätföretag i Vallentuna kommun finns nedan. 

Behöriga mätföretag i Vallentuna (pdf)

Vad kostar utstakningen?

Om du anlitar kommunens kart- och mätavdelning gäller följande priser:

  • Finutstakning: 10 881 kronor för fyra hörn, därefter 500 kronor per hörn.
  • Grovutstakning: 7 254 kronor för fyra hörn, därefter 375 kronor per hörn.
  • Både grov- och finutstakning: 14 508 kronor för fyra hörn, därefter 625 kronor per hörn.

Samtliga priser är inklusive moms och gäller år 2024.

Skicka in Utstakningsbevis

Efter utförd utstakning ska ett utstakningsbevis skickas till bygglovsavdelningen. Utstakningsbeviset ska intyga att utstakningen är utförd enligt gällande situationsplan. Situationsplanens datering ska anges i förekommande fall. Utstakningsbeviset ska också innehålla datum för utstakningen, samt namn och underskrift på den som utfört utstakningen. Om utstakningen inte är utförd enligt situationsplan ska måttsatt kartskiss bifogas.

Utstakningsbeviset skickas till:

bygglov@vallentuna.se 
eller
Vallentuna kommun
Bygglovsavdelningen
186 86 Vallentuna

E-posten eller kuvertet ska märkas med ärendets diarienummer.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats