Start / Bygga, bo och miljö / Nyheter bygga, bo och miljö / Arbetet med att bekämpa råttor i centrum fortsätter

Arbetet med att bekämpa råttor i centrum fortsätter

Med anledning av förekomsten av råttor i Vallentuna centrum har kommunen beställt flera saneringstjänster från Anticimex. Hittills har utfallet varit bra och arbetet kommer att pågå under en längre tid för önskad effekt.

Under sommaren 2020 genomfördes en grundläggande inventering av råttorna i centrum och Vallentuna kommun beställde flera saneringstjänster från Anticimex.

Anticimex skadedjursexpert besökte i somras hela centrumområdet och efter inspektioner placerade de ut smarta boxar, giftfria råttfällor, i centrum samt vid närliggande återvinningsstationen på parkeringen Vikingavägen.

I oktober utvärderade vi fällorna tillsammans med Anticimex utifrån statistiken vi fått in om hur många fångster varje fälla har fått. Kommunen genomförde även ett uppföljningsmöte på plats i centrum med Anticimex och en fastighetsägare.

Vi kommer nu att genomföra följande åtgärder:

  • Flytta några av de redan utplacerade smarta boxarna och lägga till ytterligare fällor på platserna där vi upptäckt att råttorna finns mest.
  • Göra åtgärder för att locka dem till smarta-fällorna.
  • Anticimex kommer genomföra fysiska besök varje vecka för att se över hur fällorna fungerar.

Ovan metoder är fortsatt giftfria metoder för bekämpning av råttorna. Om två månader kommer vi att utföra en utvärdering igen om ovan metoder har gett önskad effekt.

Kommunen kommer även fortsatt att arbeta tillsammans med berörda fastighetsägare i centrum för att göra dem medvetna om problematiken.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats