Start / Bygga, bo och miljö / Nyheter bygga, bo och miljö / Credentia AB vinnare i markanvisningstävlingen för Lindholmen centrum

Credentia AB vinnare i markanvisningstävlingen för Lindholmen centrum

visionsbild

Visionsbild över bostäder och handel intill torget och parken. Illustrationen är ritad av Arkivist arkitekter i samarbete med Credentia.

Vallentuna kommun har under försommaren 2023 bjudit in till markanvisningstävling för bostäder och handel i centrala Lindholmen.

Under markanvisningstävlingen fick kommunen in tre välutformade förslag, där förslaget från Credentia AB utsågs som vinnare av plan- och miljöutskottet vid sitt möte tisdagen den 26 september.

– Det är ett spännande och attraktivt förslag som fångar småstadskaraktären i Lindholmens stationssamhälle. Det är väl genomarbetat och stämmer överens med tävlingsförutsättningarna, säger Johan Skog, kommunstyrelsens ordförande i Vallentuna.

Credentia beskriver i sitt förslag:

"En vision om en integrerad, hållbar och levande bit stationssamhälle – som om området alltid funnits på plats.
Omvandlingen av ett tidigare åkerfält till en fungerande trädgårdsstad är en utmaning som kräver en harmonisk blandning av småskalig bebyggelse med generösa grönområden, där naturen och staden får dela på ytan utan att ena eller andra tar över.
En livsmedelsbutik tolkas som en modern marknadsplats i en robust utformad volym med fasad i återbrukat tegel och saluhallskänsla. Odlingsmöjligheter bidrar till samhörighet och aktiverar hållbarhetstänk samt ger en länk mellan det gamla åkerfältet och det nya småstadslivet."

Förslaget är ritat av Arkivist arkitekter och tillsammans med Credentia kommer de nu att medverka när kommunen tar fram detaljplanen för Lindholmen centrum. Beräknad byggstart för kvarteret blir 2028.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats