Start / Bygga, bo och miljö / Nyheter bygga, bo och miljö / Fågelinfluensa konstaterad i Stockholms län

Fågelinfluensa konstaterad i Stockholms län

Det första fallet av fågelinfluensa hos tamfåglar i Stockholms län har konstaterats. Det rör sig om en liten hobbybesättning i Skå i Ekerö kommun.

Under mars månad har fågelinfluensa påvisats hos vilda fåglar i Nacka kommun (en berguv) och i Södertälje kommun (två knölsvanar) och rapporter om sjuka och döda vilda fåglar från vår region har ökat.

Det pågående utbrottet av fågelinfluensa är det hittills största utbrottet i Sverige och Europa. Viruset är mycket smittsamt mellan fåglar. Det är därför viktigt att skydda sin besättning från direkt och indirekt kontakt med vilda fåglar.

Information och länkar till andra myndigheter finns på länsstyrelsens hemsida, länk hittar du längre ned på sidan.

Så här skyddar du dina fjäderfän/fåglar

  • Ha goda hygienrutiner.
  • Skydda dina djur från direkt och indirekt kontakt med vilda fåglar och deras avföring.
  • Följ Jordbruksverkets restriktioner för aktuell skyddsnivå. Just nu gäller skyddsnivå 2 i Stockholms län.
  • Det bästa skyddet är att hålla dina fjäderfän/fåglar inomhus. I skyddsnivå 2 är detta också ett krav om du säljer ägg eller kött. Om du har hobbyhöns får de gå ut i en rastgård, men då ökar riskerna. Foder och vatten ska då också helst ges inomhus, i annat fall skyddat under tak i rastgården.
  • Var observant på sjukdomssymtom som kan vara fågelinfluensa, såsom ökad dödlighet, minskad äggproduktion, nedsatt allmäntillstånd, minskad aptit/törst, blåaktiga missfärgningar i huden. Kontakta i så fall veterinär skyndsamt!

 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats