Start / Bygga, bo och miljö / Nyheter bygga, bo och miljö / Får jag elda mitt trädgårdsavfall?

Får jag elda mitt trädgårdsavfall?

Från och med 1 januari 2024 gäller nya bestämmelser om bioavfall enligt EU-direktiv. De nya bestämmelserna innebär att det har införts ett generellt eldningsförbud i Sverige för att minska eldningen och öka återvinningen av vad som kallas för bioavfall. Trädgårdsavfall som löv, ris och grenar ska därför komposteras på tomten, lämnas till en återvinningscentral, eller samlas in av kommunen, enligt naturvårdsverket.

I år gäller våra tidigare beslutade föreskrifter:

  • Eldning är förbjudet inom områden som är detaljplanelagda.
  • Dispens måste erhållas för allmänna sammankomster där eldning ingår, förutom om det finns ett eldningsförbud utfärdad av räddningstjänsten.
  • Utanför detaljplanelagda områden finns ingen specifik reglering för eldning av trädgårdsavfall.

Hur blir det med valborgsmässoeldarna?

Vad gäller traditionen med Valborgsmässoeldar, så krävs det nu tillstånd från kommunen även för att bränna majbrasan hemma om du bor i tätort (alternativt detaljplanelagt område). Dispens kan sökas för sådana tillfällen och utfärdas av kommunen för en specifik tid och plats.

Vad kommer hända framåt?

Kommunerna kan göra undantag från förbudet och bestämma hur det ska följas. Om det exempelvis är svårt att komma till närmaste återvinningscentral, kan kommunerna besluta att göra undantag.

På sikt kommer våra lokala föreskrifter att ses över för att säkerställa deras relevans och effektivitet.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats