Start / Bygga, bo och miljö / Nyheter bygga, bo och miljö / Nu startar arbetena i Åbyholm

Nu startar arbetena i Åbyholm

Nu påbörjas förberedande arbeten för utbyggnaden av allmän plats i Åbyholm. Denna vecka kommer anlitad entreprenör påbörja arbetena med att gallra samt ta ner träd, framförallt inom de områden som senare ska bli vägområden inom området, men viss gallring kommer även ske inom områden som ska utgöra natur eller park.

Avverkningen och röjningen görs av en entreprenör som är specialiserad på den här typen av arbeten.

Parallellt med att de här arbetena utförs pågår upphandling av kommunens vägar och allmänna anläggningar. Om allt går enligt plan så kan det första spadtaget tas runt årsskiftet 2022/2023.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats