Världsvattendagen 22 mars

Världsvattendagen instiftades av FN:s generalförsamling och sker den 22 mars varje år för att lyfta fram vattenfrågor i alla dess former. I år har Oxunda och Edsviken vattensamverkan valt att lyfta fram problematiken kring dagvatten. Visste du att mycket av det vatten som rinner ner i en gallerbrunn helt orenat når din badsjö?

I tätbefolkade områden är dagvatten, regn- och smältvatten, en av de främsta källorna till påverkan på våra vatten. Dagvatten leds via brunnar och tar med sig miljögifter och näringsämnen rakt ut i våra sjöar och vattendrag.

Vill du veta vad du kan göra för att minska belastningen på våra vatten?

Läs mer på Oxsunda Vattensamverkans webbplats, Vallentunas webbplats och se trailern via nedan länkar.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats