Världsvattendagen 22 mars

Världsvattendagen instiftades av FN:s generalförsamling och sker den 22 mars varje år för att lyfta fram vattenfrågor i alla dess former.

Visste du att mycket av det vatten som rinner ner i en gallerbrunn helt orenat når din badsjö?

I tätbefolkade områden är dagvatten, regn- och smältvatten, en av de främsta källorna till påverkan på våra vatten. Dagvatten leds via brunnar och tar med sig miljögifter och näringsämnen rakt ut i våra sjöar och vattendrag.

Film Många bäckar små

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats