Matavfallsinsamling

Alla Vallentunabor ska sortera sitt matavfall. sedan 1:a januari 2024 är det obligatoriskt för alla i kommunen att göra detta.

Matavfallet rötas och görs då om till näringsrikt biogödsel som används som gödning vid odling av mat. Det blir också biogas som används som fordonsbränsle i bland annat bussar, taxibilar och sopbilar.

Använd endast de papperspåsar som är gjorda för matavfallsinsamling. Den är stabil och tål väta samt bryts ned i biogasanläggningen.

Komposterbara plastpåsar får inte användas eftersom matavfallet inte ska komposteras utan rötas för att bli biobränsle. Den komposterbara plastpåsen ställer också till med problem i våra biogasanläggningar då de är sega och lätt trasslar in sig i anläggningen. Dessutom kan mikroplaster komma ut på åkrarna med biogödslet.

En påse matavfall kan ge biogas som räcker för att köra 4 kilometer med en biogasbil. Varje bananskal, äppelskrutt och gammalt bär gör skillnad.

Så här sorterar du rätt

Så här använder du påsen

Mer information om matavfallsinsamling

Vilka påsar får jag använda till kommunens matavfallsinsamling?

Det är endast de papperspåsar som är särskilt avsedda matavfallsinsamling som får användas. Den är stabil och tål väta samt bryts ned i biogasanläggningen.

Komposterbara påsar/majspåsar/brödpåsar och papperspåsar med plastdetaljer och liknande får inte användas. 

Varför kan jag inte använda komposterbara påsar/majspåsar?

Matavfallet som samlas in går till rötning för att bli biobränsle, det komposteras alltså inte. Komposterbara plastpåsar/majspåsar ställer också till med problem i våra biogasanläggningar då de är sega och lätt trasslar in sig i anläggningen. Dessutom kan mikroplaster komma ut på åkrarna med biogödslet.

Vad kan jag lägga i matavfallsinsamlingen?

 • Matrester, råa och tillagade
 • Bröd, kakor och gryn
 • Skal och rester från frukt och grönsaker
 • Kaffesump och tepåsar
 • Skaldjur, även skalenFågel-, fisk- och köttben (små och tunna)
 • Pasta och ris
 • Ägg och äggskal
 • Hushållspapper och servetter som du har torkat upp matrester eller matfett med
 • Snittblommor (utan jord)

Vad kan jag INTE lägga i matavfallsinsamlingen?

 • Tobak, fimpar och snus
 • Tuggummi
 • Krukväxter och jord
 • Kattsand, strö eller sågspån från burdjur
 • Dammsugarpåsar
 • Grova köttben
 • Tops och plåster
 • Glass- och ätpinnar
 • Grillkol och aska
 • Trädgårdsavfall

Vad händer med matavfallet om det ligger plast, förpackningar och annat i det bruna kärlet?

Det bruna kärlet ska bara innehålla matavfall och kommunens papperspåsar som är avsedda för matavfallsortering. Det är viktigt så att vi kan tillvara så mycket matavfall som möjligt. Det är också viktigt att få bort matavfall från det brännbara avfallet så att matavfallet inte bränns upp i onödan.

Om entreprenören ser att det ligger plastpåsar, förpackningar eller annat som inte ska vara i det bruna kärlet kommer de att be dig sortera ut det innan kärlet kan tömmas vid nästa ordinarie tömning. Vill du ha tömning tidigare kan du också beställa en extra hämtning när materialet sorterats ut. 

Om kärlet fortfarande är felsorterat vid nästa tömning kommer det att tömmas som brännbart istället och en felsorteringsavgift kan komma att debiteras.

Allmänna tips vid sortering av matavfall

 • Använd en ventilerad plastbehållare för att hålla påsen så torr som möjligt.
 • Låt blött matavfall rinna av i vasken. Lägg gärna lite hushållspapper i botten av påsen.
 • Om påsen eller avfallet är blött kan du använda dubbla papperspåsar.
 • Lägg matavfallet i matavfallspåsen. OBS! Plastpåsar, varken vanliga eller komposterbara får användas, då förstörs rötningsprocessen. Inte heller papperspåsar med plastad insida.
 • Mat som luktar mycket, till exempel räkskal och fisk, kan du slå in i lite ofärgat hushållspapper innan du lägger det i den bruna påsen.
 • Byt påse ungefär var tredje dag, gärna oftare.

Tips vid matavfallsinsamling vintertid

När det blir minusgrader är det lätt att papperspåsarna fryser fast i kärlet och inte följer med vid tömningen. Det här kan du göra för att hjälpa oss.

 • Håll kärlet rent, det minskar risken för fastfrysning.
 • Lägg en eller ett par tomma matavfallspåsar i botten på kärlet för att samla upp fukt.
 • Låt matavfallet rinna av ordentligt i vasken innan du lägger det i matavfallspåsen. Torra påsar fryser inte fast lika lätt som blöta. Blanda använt hushållspapper i påsen, det hjälper till att suga upp fukt.
 • Fyll inte påsen ovanför streckad markering, så att påsen går att försluta ordentligt.
 • Stäng alltid påsen ordentligt. När du stänger påsen hindrar du att matavfallet trillar ut i kärlet och fryser fast.
 • Ställ påsen utomhus en stund så att den fryser till. Då minskar risken att den fryser fast i kärlet. Lägg gärna en hink över påsen om det finns risk för att fåglar river sönder den.
 • Lämna påsen med förslutningen uppåt så att matavfallet inte rinner ut.
 • Ställ ner påsen så att den inte kilas fast mellan en annan påse och kärlets vägg. Då kan den fuktiga påsen frysa fast mot väggen.

Inför tömning

Det är du som fastighetsägare som ansvarar för att ta loss fastfrusna sopor innan tömning.

Skaka kärlet ibland så att påsarna lossnar, särskilt innan tömning eller vid väderomslag. Peta loss fastfrusna påsar. Skotta bort snö kring och fram till kärlet så att det går lätt att tömma det.

Sopbilen skakar kärlet en gång och påsar som inte lossnar lämnas kvar och tas med vid nästa ordinarie tömning.

Tips vid matavfallsinsamling sommartid

När det är sommar och varmt finns det några saker att tänka på för att undvika att matavfallet börjar lukta eller att det samlas flugor.

 • Byt påsen oftare än normalt, minst var tredje dag.
 • Stäng påsen ordentligt. Då förhindrar du att matavfallet trillar ut i kärlet och skapar dålig lukt.
 • Använd den ventilerande påshållaren som levererades med startkitet för att hålla påsen så torr som möjligt.
 • Ställ kärlet så skuggigt och svalt som möjligt och dra fram det till hämtningsplatsen när det är tömning.
 • När kärlet är nytömt kan du spola av det eller spraya lite ättika på kärlets kant och botten. Ättika motverkar både dålig lukt och flugor.

Vad kostar det?

Det kostar inget att sortera matavfall, däremot kan du spara pengar på att göra det eftersom ett abonnemang där du har sorterat restavfall (det vill säga sorterar ut ditt matavfall) är billigare än ett abonnemang med blandat restavfall där du inte sorterar ut ditt matavfall.

Den som sorterar både matavfall och förpackningar får betydligt mindre restavfall i den vanliga soppåsen. Då kanske hämtning av restavfallet varannan eller till om med 4:e eller var 8:e vecka skulle räcka? Har du lite matrester har du också möjlighet att dela kärl med en granne.

Var kan jag hämta nya påsar?

Nya påsar beställer du kostnadsfritt via Prezeros kundtjänst.

Du kan också hämta nya påsar utan kostnad på något av de hämtningsställen som finns. Bor du i lägenhet kan du fråga din hyresvärd eller styrelse.

Här finns nya matavfallspåsar att hämta:

 • Vallentuna ishall: Parkvägen 3
 • Coop Extra, Tuna torg: Torggatan 14
 • Ica Kvantum, Tuna torg: Torggatan 17
 • Ica Nära, Lindholmen: Lindholmsvägen 219
 • Ekskogens bygdegård, Kårsta: Ekskogsvägen 32
 • ICA Kragsta, Kragstalund: Bällstabergsvägen 4
 • ICA Nära Brottbyhallen, Brottby: Karby torg 7
 • MOVE Wellness, Brottby: Vadavägen 3 (maj 2023)
 • Roslagsstoppet Handel AB, Söderhall
Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats