Start / Bygga, bo och miljö / Nyheter bygga, bo och miljö / Översyn av containrar för pappersinsamling

Översyn av containrar för pappersinsamling

I Vallentuna kommun finns det ett överskott av enskilda containrar för pappersinsamling, och som inte är placerade vid återvinningsstationer. Entreprenören som tömmer tidningscontainrarna kom i början av året in med ett förslag om att ta bort 15 av dem på grund av låg användning och att det slängs felaktigt avfall i dem.

En översyn och granskning har genomförts för att bestämma vilka containrar som ska behållas. Efter övervägande kommer vi att ta bort omkring 30 av dessa containrar. Faktorer som har beaktats inkluderar bland annat platsens geografiska och ägandeförhållanden, tömningsstatistik, problem med felaktigt avfall och antal felanmälningar. För platser där containrarna kommer att behållas överväger vi möjligheten att göra dem multifunktionella genom att inkludera olika typer av återvinningscontainrar.

Processen att ta bort dessa containrar har nu påbörjats. Det här steget är en del av kommunens bredare målsättning att främja hållbarhet och minska miljöpåverkan. Dessutom planeras införandet av en ny form av fastighetsnära insamling som då kommer inkludera tidningsinsamlingar.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats