Råd vid vattenbrist

Låga grundvattennivåer kan komma att medföra problem för de som försörjer sig via egna brunnar. En verksamhet som kan bli mycket utsatt är lantbruk där bevattning av grödor, djurhållning och den egna dricksvattenförsörjningen kan bli ett problem.

Samlade länkar till mer information:

Flera myndigheter har samlad information om vattenbrist på sina webbsidor, se länkarna nedan:

Svenskt vatten

Fakta om vattenbrist

SGU – Sveriges Geologiska undersökning

Kartor över aktuella grundvattennivåer

SMHI

Nulägesbild för grundvatten, vattendrag och sjöar

Tjänsten "Risk för vattenbrist"

LRF – Lantmännens Riksförbund

Fakta om vattenbrist, checklista, frågor och svar

Livsmedelsverket

Information och råd vid vattenbrist

Krisinformation.se

Vem gör vad vid vattenbrist

Frågor och svar om vattensituationen

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats