Råd vid vattenbrist

Låga grundvattennivåer kan komma att medföra problem för de som försörjer sig via egna brunnar. En verksamhet som kan bli mycket utsatt är lantbruk där bevattning av grödor, djurhållning och den egna dricksvattenförsörjningen kan bli ett problem.

Vattenkiosker för företagare

För att kunna erbjuda vatten till verksamheter har Roslagsvatten installerat vattenkiosker där du som företagare kommer att ha möjligheten att fylla din tankbil eller liknande. Observera att vattnet är ett så kallat tekniskt vatten och inte dricksvatten.

För att få åtkomst till kiosken måste du registrera ditt företag och kvittera ut en nyckel hos Roslagsvatten. Som företag kan du ha flera registrerade nycklar och ansökan om registrering ska ske minst två veckor innan ditt företag behöver vattnet.

Mer information finns på Roslagsvattens webbplats

Flera myndigheter har samlad information om vattenbrist på sina webbsidor, se länkarna nedan:

Svenskt vatten

Fakta om vattenbrist

SGU – Sveriges Geologiska undersökning

Kartor över aktuella grundvattennivåer

SMHI

Nulägesbild för grundvatten, vattendrag och sjöar

Meddelande om risk för vattenbrist

LRF – Lantmännens Riksförbund

Fakta om vattenbrist, checklista, frågor och svar

Livsmedelsverket

Information och råd vid vattenbrist

Krisinformation.se

Vem gör vad vid vattenbrist

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats