Start / Bygga, bo och miljö / Avfall och återvinning / Farligt avfall / Farligt avfall, företag eller verksamhet

Farligt avfall, företag eller verksamhet

Företag kan lämna grovavfall på någon av SÖRAB:s återvinningscentraler mot avgift. Företagskortet med tio besök behövs som betalning.

Så kallat verksamhetsavfall, till exempel produktionsspill, ansvarar företagaren själv för. Olika entreprenörer kan utföra hämtning och SÖRAB tillhandahåller behandling mot avgift. 

Om du anmäler egen transport av farligt avfall till länsstyrelsen kan du själv årligen transportera det som uppkommer i verksamheten. Anmälan om egen transport av mindre mängd (under 100 kg) farligt avfall per år till återvinningsanläggning ska göras hos Länsstyrelsen.

För större mängder farligt avfall måste företag beställa hämtning av farligt avfall eller elavfall av en godkänd entreprenör.

Självservice

Företag och verksamheter får själva transportera mindre mängder farligt avfall till en återvinningsanläggning, men transporten måste först anmälas hos Länsstyrelsen. 

 

SÖRAB

Återvinningscentraler

Telefon
08-505 804 00

Hagby
Besök: Frestavägen 10, Täby

Löt
Besök: Lötvägen 1, Vallentuna

www.sorab.se

Ragns-Sells kommunpartner AB

Telefon
010-723 10 00

Ragn-Sells webbplats

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats