Kristineberg

Kristineberg i södra Vallentuna, mot gränsen till Täby, är en ny stadsdel som Vallentuna kommun tillsammans med övriga markägare (JM AB och Stockholms stift) planerar att bygga ut inom den närmaste 10-15 årsperioden. Planering och utbyggnad kommer att ske i fem etapper.

Inom området planeras för ca 1 700–1 800 bostäder i varierad skala, centrum med butiker och restauranger, att antal skolor och förskolor, torg, lekplatser och god möjlighet till rekreation.

Markanvisning gjordes för de kvarter som ingår inom den av kommunen ägda etapp 1.

 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats