Detaljplan: Kristineberg etapp 2

Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggandet av cirka 420 bostäder i flerbostadshus och småhus. Här planeras också för en skola, viss centrumservice och ett vårdboende.

Planområdet ligger öster om Arningevägen i anslutning till Påtåker och Okvista industriområde.

Vad händer nu?

Planen var utskickad på samråd under våren 2016. Efter samrådet har ett miljöprogram har tagits fram för hela Kristineberg. 

Planförslaget håller nu på att bearbetas inför granskning. Till grund för bearbetningen ligger inkomna yttranden under samrådet, miljöprogram och ändrade förutsättningar som framkommit i kompletterande utredningar.

Det reviderade planförslaget bedöms att skickas ut för granskning 3:e kvartalet 2018.

Planen beräknas antas 2:a kvartalet 2019.

Kontaktkort

Projektchef

Carin Gebenius

E-post
carin.gebenius@vallentuna.se

 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats