Gärdesvägen

Kommunstyrelsen har beslutat att teckna avtal om markanvisning med Bällstaudde Bostadsutveckling AB för en tomt vid Gärdesvägen i Vallentuna tätort. Projektet är en viktig del i utvecklingen av centrala Vallentuna.

I markanvisningstävlingen för tomten vid Gärdesvägen, Val­lentuna Prästgård 1:69 och angränsande område, har flera olika intressenter fått lämna in anbud. En jury, bestående av kommunstyrelsens arbetsutskott, har utvärderat förslagen efter kriterier om hållbarhet, arkitektonisk kvalitet och pris. Vallentuna kommun och Bällstaudde Bostadsutveckling kommer tillsammans att ta fram en detaljplan för området vid Gärdesvägen.

Lägenheterna utvecklas i ett attraktivt läge strax söder om kommunens nya kulturhus och bibliotek, nära Roslagsbanan. Området ligger i direkt anslutning till centrala Vallentuna, Sociodukten, Prästgårdsparken och Vallentunasjön. Byggstart planeras till år 2018 och den första inflyttningen beräknas till slutet av 2019. Projektet är en viktig del i kommunens satsning på bostadsbyggande och näringslivsverksamhet.

Det vinnande förslaget från Bällstaudde Bostadsutveckling omfattar bland annat:

  • En modern kvartersbebyggelse som bildar en tydligt västlig entré till stadskärnan och passar med Vallentunas småstadskänsla. I gestaltningen ingår tydliga och enkla former, markerade uppglasade trapphus, fasader i modernt tegel och puts med ett falsat plåttak utfört i alu-zink.
  • Konceptet är anpassat till höjden på omgivande hus i centrala Vallentuna, fyra våningar med en något upphöjd bottenvåning och en vindsvåning som ger ett levande och varierat taklandskap.
  • Ca 100 lägenheter, 1-4 rum och kök. Det omfattar ca 70 bostadsrättslägenheter och ca 30 hyresrättslägenheter, varav vissa lägenheter kan bli trygghetsboende alternativt serviceboende.
  • Lokaler och gemensamma utrymmen
  • Parkeringsplatser i parkeringshus
  • Miljöaspekter, till exempel fjärrvärmekoppling och solcellspaneler på delar av taken. Avsikten är också att pröva miljöbetong, vilket har ett reducerat koldioxidavtryck i jämförelse med konventionell betong.

Bällstaudde Bostadsutveckling har producerat det vinnande förslaget för Gärdesvägen i samarbete med Reierstam arkitektur. Bällstaudde Bostadsutveckling ägs av Bällstaudde Fastigheter AB och Landsort Care 4 AB, ett bolag som huvudsakligen är inriktat på LSS-, vård- och omsorgsfastigheter samt bostäder.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats