Stenmursparken

Stenmursparken är en park som ligger mellan Fornminnesvägen och Allévägen i centrala Vallentuna. Intill parken finns Kantarellen förskola och Väsbygårdens äldreboende. 

Parken upprustades till en "fruktpark" hösten 2020. Äppelträd, bärbuskar, en fjärilsängsyta och insektslockande perenner planterades ut i parken.

Syftet är att gynna biologisk mångfald, främst insekter och fåglar, samt att ge en vacker plats för rekreation och upplevelser för alla åldrar, där besökare på sikt kan plocka bär och äpplen för eget bruk. Flertalet insekts- och fågelholkar har även monterats i parken. Tillgängliga parksoffor och bänkbord finns även i parken.

Parken fick namnet Stenmursparken våren 2021, tidigare har den inte haft något officiellt namn. Namnet syftar till den gamla stenmuren som löper längs med parken. 

Bilder från parken

Träd

 

Parkbänk

Insektshotell

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats