Olhamraleden

Olhamraleden går mellan Vallentuna Centrum (Pressbyrån) via Vallentuna IP till Olhamra och entrén till Angarnsjöängens naturreservat. Den är cirka 4 kilometer och innehåller många intressanta natur- och kulturområden som under 2021 kommer att skyltas. Exempelvis går den genom en urskogsliknande naturskog, vackra hällmarker samt träskliknande våtmarker.

Eftersom leden varierar topografiskt och går över "stock och sten", har vi klassat leden som medelsvår (lätt-medelsvår-svår).

Markeringen av leden kommer att förbättras nu under 2020.

Vänligen uppmärksamma att det inte är tillåtet att köra motorcykel eller rida i leden eller i naturreservatet Angarnsjöängen.

Karta över leden

Orange sträckning i kartan nedan visar var Olhamraleden går.

Karta

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats