Ubbysjön

Gångbro i trä

Ubbysjön mellan Ormsta och Lindholmen är en av Vallentunas mycket fågelrika sjöar. Det är en så kallad igenväxningssjö med vass, buskar och öppna vattenytor i en rik mosaik som gynnar fågellivet. Här kan du bland annat se trana, fiskgjuse, svarthakedopping eller brun kärrhök.

För att förbättra tillgängligheten till Ubbysjön byggs det just nu gångar över den norra och södra delen av sjön. Bryggångarna kommer att bilda delar av vandringsleden Ubbysjön Runt, som beräknas vara klar i sommar. Nästa år kommer eldstäder och vindskydd att sättas upp på två ställen längs leden.

Hitta till Ubbysjön

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats