Ubbysjön

Utsikt ut över Ubbysjön

Ubbysjön mellan Ormsta och Lindholmen är en av Vallentunas mycket fågelrika sjöar. Det är en så kallad igenväxningssjö med vass, buskar och öppna vattenytor i en rik mosaik som gynnar fågellivet. Här kan du bland annat se trana, fiskgjuse, svarthakedopping eller brun kärrhök.

För att förbättra tillgängligheten till Ubbysjön har det byggts en ny vandringsled som heter Ubbysjön Runt. Den blåmärkta leden är 2 kilometer och går runt sjön samt två brygggångar över den norra och södra delen av sjön. I anslutning till sjön finns en nyanlagd P-plats vid Lindholmsvägen med en anslutande stig ned till leden.

Våren 2019 invigdes den första etappen av Ubbysjön Runt.

Vindskydd och grillplatser

Sommaren 2021 kompletterades leden med två vindskydd och grillplatser längs med leden.

Sommaren 2023 gjordes en anpassning för besökare med funktionsnedsättning. Under 2024 ska även informationstavlor om natur och fågelliv att färdigställas.

Vindskydd

Vindskydd och grillplats som anlades sommaren 2021. 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats