Välkommen till vattendialog

Vallentuna kommun utforskar förutsättningarna för vattenvårdsåtgärder i Husa å, Helgöån och Holmbroån. För att det ska bli bra, med rätt åtgärd på rätt plats, önskar vi dialog och diskussion med er som äger och brukar mark i området.

Tid

Internationella vattendagen - måndagen 22 mars kl. 16:00-17:45

Plats

Digitalt - ingen anmälan behövs - du ansluter via webben på dator, surfplatta eller smartphone. Klicka på länken för att ansluta till mötet Vattendialog 22 mars 2021

Program

16:00 - Aktuellt i vattenarbetet 
Information om vattenförvaltningen 2021-2027, landsbygdsprogrammet och kommunens blåplan.
Frida Hellblom, vattensamordnare Vallentuna kommun

16:15 - Läget i Åkerströmmen
Presentation av utredning om juridik och hydrologi och resultat av kommunens enkät till fastighetsägare samt kommunens idéer för fortsatt arbete.
Ann Wahlström, miljöstrateg, Vallentuna kommun

16:30 - Goda råd från Kävlingeåns vattenråd
Representanter för Kävlingeåns vatteråd delar med sig av erfarenheter från samarbete mellan kommuner, dikningsföretag och areella näringar. 
Håkan Lindquist, lantbrukare/LRF och Christian Magyar Alsterberg, Lunds kommun

17:00 - Dikesunderhåll och dränering för friska vatten och marker
En fungerande avvattning i jordbruket är viktigt både med hänsyn till produktion och miljö, inte minst med tanke på förväntade klimatförändringar. 
Petter Ström, agronom, Hushållningssällskapet

17:30 - Diskussion – tankar kring vattenvård i Åkerströmmen

Frida Hellblom

Vattensamordnare

E-post
frida.hellblom@vallentuna.se

Telefon
08-5878 5379

Miljöstrateg

Ann Wahlström

E-post
ann.wahlstrom@vallentuna.se

Telefon
08-587 863 72

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats