Vattendialog 22 mars 2021

Vallentuna kommun utforskar förutsättningarna för vattenvårdsåtgärder i Husa å, Helgöån och Holmbroån. För att det ska bli bra, med rätt åtgärd på rätt plats, bjöd Vallentuna kommun in till dialogmöte med er som äger och brukar mark i området.

Dialogmötet avslutades med frågestund och diskussion. Här nedan hittar du presentationerna från mötet.

Aktuellt i vattenarbetet 
Information om vattenförvaltningen 2021-2027, landsbygdsprogrammet och kommunens blåplan.
Frida Hellblom, vattensamordnare Vallentuna kommun

Läget i Åkerströmmen
Presentation av utredning om juridik och hydrologi och resultat av kommunens enkät till fastighetsägare samt kommunens idéer för fortsatt arbete.
Ann Wahlström, miljöstrateg, Vallentuna kommun

Goda råd från Kävlingeåns vattenråd
Representanter för Kävlingeåns vatteråd delar med sig av erfarenheter från samarbete mellan kommuner, dikningsföretag och areella näringar. 
Håkan Lindquist, lantbrukare/LRF och Christian Magyar Alsterberg, Lunds kommun

Dikesunderhåll och dränering för friska vatten och marker
En fungerande avvattning i jordbruket är viktigt både med hänsyn till produktion och miljö, inte minst med tanke på förväntade klimatförändringar. 
Petter Ström, agronom, Hushållningssällskapet

Frida Hellblom

Vattensamordnare

E-post
frida.hellblom@vallentuna.se

Telefon
08-5878 5379

Miljöstrateg

Ann Wahlström

E-post
ann.wahlstrom@vallentuna.se

Telefon
08-587 863 72

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats