Vattendialog 22 mars 2021

Vallentuna kommun utforskar förutsättningarna för vattenvårdsåtgärder i Husa å, Helgöån och Holmbroån. För att det ska bli bra, med rätt åtgärd på rätt plats, bjöd Vallentuna kommun in till dialogmöte med er som äger och brukar mark i området.

Dialogmötet avslutades med frågestund och diskussion. Här nedan hittar du presentationerna från mötet.

Aktuellt i vattenarbetet

Information om vattenförvaltningen 2021-2027, landsbygdsprogrammet och kommunens blåplan.
Frida Hellblom, vattensamordnare Vallentuna kommun

Aktuellt i vattenarbetet 

Läget i Åkerströmmen

Presentation av utredning om juridik och hydrologi och resultat av kommunens enkät till fastighetsägare samt kommunens idéer för fortsatt arbete.
Ann Wahlström, miljöstrateg, Vallentuna kommun

Läget i Åkerströmmen

Goda råd från Kävlingeåns vattenråd

Representanter för Kävlingeåns vatteråd delar med sig av erfarenheter från samarbete mellan kommuner, dikningsföretag och areella näringar.
Håkan Lindquist, lantbrukare/LRF och Christian Magyar Alsterberg, Lunds kommun

Goda råd från Kävlingeåns vattenråd

Dikesunderhåll och dränering

En fungerande avvattning i jordbruket är viktigt både med hänsyn till produktion och miljö, inte minst med tanke på förväntade klimatförändringar.
Petter Ström, agronom, Hushållningssällskapet

Dikesunderhåll och dränering för friska vatten och marker

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats