Välkommen till vattendialog

Vallentuna kommun utforskar förutsättningarna för vattenvårdsåtgärder i Husa å, Helgöån och Holmbroån. För att det ska bli bra, med rätt åtgärd på rätt plats, önskar vi dialog och diskussion med er som äger och brukar mark i området.

Tid

Måndagen 22 mars kl. 16:00-17:30 - som också är internationella vattendagen!

Plats

Digitalt - ingen anmälan behövs - du ansluter via webben på dator, surfplatta eller smartphone. Klicka på länken för att ansluta till mötet Vattendialog 22 mars 2021

Program

16:00 - Aktuellt i vattenarbetet
Kort information om vattenförvaltningen 2021-2027, landsbygdsprogrammet och kommunens blåplan.

16:15 - Läget i Åkerströmmen
Presentation av utredning om juridik och hydrologi och resultat av kommunens enkät till fastighetsägare samt idéer för fortsatt arbete.

16:30 - Goda råd från ett vattenråd
Erfarenheter från samarbete mellan kommuner, dikningsföretag och areella näringar i Skåne.

16:45 - Vattenvård och ett lönsamt jordbruk
Kunskap och kommentarer från LRF:s vattenexperter.

17:00 - Frågor och diskussion

Frida Hellblom

Vattensamordnare

E-post
frida.hellblom@vallentuna.se

Telefon
08-5878 5379

Miljöstrateg

Ann Wahlström

E-post
ann.wahlstrom@vallentuna.se

Telefon
08-587 863 72

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats