Nyborg

Syftet med detaljplanen för Nyborg är att möjliggöra ca 300 nya bostäder i anslutning till den nya vägförbindelsen mellan Bällstaberg och Nyborg samt en bussgata över kommungränsen till Täby. Naturvärden och viktiga gröna stråk säkerställs som natur. 

Ett gemensamt programförslag för Bällstaberg 4 och Nyborg var ute på programsamråd under september och oktober 2009. Därefter har projektet delats upp i två uppdrag, ett för Bällstaberg 4 och ett för Nyborg. Detaljplanen för Bällstaberg 4 vann laga kraft den 23 oktober 2014. 

Vad händer nu? 

Arbete med att ta fram ett planförslag för Nyborg pågår.

Kontakt

Planarkitekt

Christer Åberg

E-post 
christer.aberg@vallentuna.se

Telefon 
08-587 851 49

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats