Ekeby Trygghetsboende

Översiktsbild/flygfoto

 

Process

Del av fastigheten Vallentuna-Ekeby 2:154 planeras för utveckling med flerbostadshus och lägenheter för trygghetsboende. Området bedöms kunna innehålla cirka 100 bostäder.

Planområdet är beläget alldeles norr om korsningen mellan Snapptunavägen och Ekebyvägen och ligger cirka 2 km gångväg från Vallentuna station och cirka 400 meter från Ormsta station för vidare färd med Roslagsbanan.

Tidigare arbete

Under hösten 2021 påbörjades en markanvisningstävling för att hitta en lämplig aktör som ska uppföra trygghetsboendet. Vissa urvalskriterier lades fast och det var viktigt att trygghetsboendet fick en Vallentuna-inriktning och kunde ge många mervärden för de boende. Till vinnare i tävlingen utsågs Seniorgården/AB Borätt och ett markanvisningsavtal har tecknats.

Vad händer nu?

Sedan hösten 2022 pågår flertalet utredningar rörande markområdet. Fram till samrådet kommer fler utredningar att genomföras och ett planförslag tas fram tillsammans med Seniorgården/AB Borätt. Samrådet är planerat till hösten/vintern 2023.

Detaljplanen väntas kunna antas under första halvåret 2024. Första inflyttning i trygghetsboendet planeras ske under 2026/27.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats