Gamla Karlbergsvägen

Karta

Processbild

Detaljplanens syfte är att undersöka förutsättningarna för att etablera bostäder i form av flerbostadshus i 2-4 våningar på Gamla Karlbergsvägen (fastigheten Bällsta 2:158). 

Området ligger i södra Vallentuna precis sydöst om korsningen Stockholmsvägen och Gamla Karlbergsvägen.

Vad händer nu?

Arbetet med planen är vilande.

Planarkitekt

Aina Larsson

E-post
aina.larsson@vallentuna.se

Telefon
08-587 850 51

Exploateringsingenjör

Maria Hansson

E-post
maria.hansson@vallentuna.se

Telefon
08-587 851 63

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats