Gamla Karlbergsvägen

Karta

Process

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder i form av flerbostadshus och/eller kontorsändamål i 2-4 våningar. Syftet med planen är även att säkerställa ytor för nödvändig dagvattenhantering, bil- och cykelparkering. Detaljplanen syftar även till att uppnå översiktsplanens intentioner med en blandad bebyggelse i ett kollektivtrafiksnära läge.

Här kan du se en 3D-modell av det planerade förslaget. Öppna gärna länken i webbläsaren Chrome.

Planens läge

Planområdet är beläget i södra Vallentuna, sydöst om korsningen mellan Stockholmsvägen och Gamla Karlbergsvägen. Området ligger söder om Bällsta station, öster om Vallentunasjön, nordöst om Kragstalunds station och väster om Arningevägen.

Planen följer översiktsplanens inriktning.

Tidigare arbete

Detaljplanen var ute på samråd mellan den 6 maj till och med 27 maj 2021. 

Vad händer nu?

Nu pågår arbete att ta fram en samrådsredogörelse där inkomna yttrande besvaras. 

Planarkitekt

Johan Öberg

E-post:
Johan.oberg@vallentuna.se

Telefon:
08-587 852 87

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats