Gamla Karlbergsvägen

Karta

Process

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder i form av flerbostadshus och/eller kontorsändamål i 2-4 våningar. Syftet med planen är även att säkerställa ytor för nödvändig dagvattenhantering, bil- och cykelparkering. Detaljplanen syftar även till att uppnå översiktsplanens intentioner med en blandad bebyggelse i ett kollektivtrafiksnära läge.

 

Planområdet är beläget i södra Vallentuna, sydöst om korsningen mellan Stockholmsvägen och Gamla Karlbergsvägen. Området ligger söder om Bällsta station, väster om Vallentunasjön, nordöst om Kragstalunds station och öster om Arningevägen. Planen följer översiktsplanens inriktning.

Vad händer nu?

Planen är i startskede. Samråd planeras ske kvartal två 2021.

Projektledare/planarkitekt

Jessica Hanna

E-post: Jessica.hanna@vallentuna.se

Telefon: 08-587 851 08

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats